Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Izračunaj:


Video 1

Zadatak 1.: Izračunaj:


Primjer 2.: Izračunaj:


Video 2

Zadatak 2.: Izračunaj:


Primjer 3.: Izračunaj:


Video 3

Zadatak 3.: Izračunaj:


Primjer 4.: Izračunaj:


Video 4

Zadatak 4.: Izračunaj:


Primjer 5.: Izračunaj:


Video 5

Zadatak 5.: Izračunaj:


Primjer 6.: Od broja –8 oduzmi razliku brojeva 6 i –13.

Primjer 7.: Za koliko je broj 5 veći od razlike brojeva –3 i 9?

Primjer 8.: Razlici brojeva 7 i –15 dodaj njihov zbroj.

Primjer 9.: Koji je broj za 16 manji od zbroja brojeva 12 i –21?


Video 6

Zadatak 6.: Od broja –6 oduzmi razliku brojeva 9 i –17.


Zadatak 7.: Za koliko je broj 8 veći od razlike brojeva –4 i 15?


Zadatak 8.: Razlici brojeva 5 i –16 dodaj njihov zbroj.


Zadatak 9.: Koji je broj za 18 manji od zbroja brojeva 13 i –25?


Znak – ( minus ) ima trostruko značenje :


  1. predznak cijelog broja : npr. – 7 °C ;

  2. znak za oduzimanje : npr. 25 – 9 = 16 ;

  3. znak za suprotan broj : npr. broj – ( – 10 ) suprotan je broju – 10 .


2