Povratak na popis lekcija - matematika 6

Izračunaj:

Izračunaj:

Pomnoži razlomke:

Pomnoži razlomke:

Izračunaj koliko je:

Izračunaj koliko je:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Vinograd površine 36 ha obran je u tri dana. Prvog je dana obrano mat6-24vinograda, a drugog mat6-25 neobranog dijela. Kolika površina vinograda je obrana trećeg dana?

U posudi se nalazi 18 litara vode. Ako odlijemo mat6-26 te količine, a zatim mat6-27preostale količine, koliko je litara vode u posudi?

Razlomak množimo prirodnim brojem tako da brojnik pomnožimo prirodnim brojem, a nazivnik prepišemo nepromijenjen.

Razlomak množimo razlomkom tako da pomnožimo brojnik brojnikom i nazivnik nazivnikom.

U brojevnom izrazu sa zagradama najprije određujemo vrijednost brojevnog izraza unutar zagrada.

U brojevnom izrazu bez zagrada najprije računamo množenja i dijeljenja, a zatim zbrajanja i oduzimanja slijeva udesno kako su zapisana.

SAVJET

Prije množenja razlomka prirodnim brojem, pogledaj mogu li se nazivnik razlomka i prirodni broj podijeliti istim brojem. Ako mogu podijeli ih najvećim takvim brojem.

Prije množenja razlomaka, ako je moguće, izvrši skraćivanja. Jedan brojnik i jedan nazivnik podijeli njihovim najvećim zajedničkim djeliteljem

Ako svi članovi sadrže zajednički faktor primjeni postupak izlučivanja zajedničkog faktora:

mat6-28