Povratak na popis lekcija - matematika 6

Pravci a i b su usporedni. Koliko stupnjeva imaju α , β i γ?

Pravci a i b su usporedni. Koliko stupnjeva imaju α , β i γ?

Pravci a i b su usporedni. Koliko stupnjeva imaju α , β i γ?

Pravci a i b su usporedni. Koliko stupnjeva imaju α , β i γ?

Pravci a i b međusobno su usporedni, a pravci c i d njihove su presječnice. Odredi nepoznate veličine kutova na slici.

Pravci a i b su međusobno usporedni, a pravci c i d su njihove presječnice. Odredi nepoznate veličine kutova na slici.

Jesu li pravci a i b međusobno usporedni? Objasni. A pravci c i d?

Jesu li pravci a i b usporedni? Objasni. A pravci c i d?

Jesu li pravci a i b usporedni? Objasni. A pravci c i d?

Dva kuta čiji je zbroj veličina 180° nazivaju se suplementarni kutovi.

Presječnica ili transverzala para usporednih pravaca svaki je pravac koji siječe te pravce.

Svi šiljasti kutovi uz presječnicu međusobno su jednaki.
Svi tupi kutovi uz presječnicu međusobno su jednaki.
Kutovi različitih vrsta (jedan šiljasti, a drugi tup) jesu suplementarni, tj. zbroj njihovih veličina iznosi 180°.