Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Nacrtaj paralelogram ABCD ako je zadano:

|AB| = 5.8 cm, |AD| = 4.2 cm i |$$\angle$$A| = 40º.


Video 1

Primjer 2.: Konstruiraj paralelogram ABCD ako je zadano:

|AB| = a = 4.5 cm, |AC| = e = 3.6 cm i |BD| = f = 8.6 cm.


Video 2

Primjer 3.: Konstruiraj romb ABCD ako je zadano:

a = 5.2 cm i α = 30°.


Video 3

Primjer 4.: Konstruiraj romb ABCD ako je zadano:

a = 3.7 cm i e = 6.4 cm.


Video 4

Primjer 5.: Konstruiraj pravokutnik ABCD ako njegove dijagonale duljine 7 cm zatvaraju kut od 45°.

Video 5