Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Izluči zajednički faktor pa izračunaj:


Video 1

Zadatak 1.: Izluči zajednički faktor pa izračunaj:


Primjer 2.: Pojednostavi izraze:


Video 2

Zadatak 2.: Pojednostavi izraze:


Primjer 3.: Koristeći svojstvo distributivnosti, pojednostavi izraze:


Video 3

Zadatak 3.: Koristeći svojstvo distributivnosti, pojednostavi izraze:


Jednakost a · ( b + c ) = a · b + a · c kojom zapisujemo svojstvo distributivnosti množenja prema zbrajanju možemo zapisati obrnutim smjerom:


15


Kažemo da smo izlučili zajednički faktor a.Izlučivanjem zajedničkog faktora smanjujemo broj računskih operacija i u nekim zadacima pojednostavljujemo oblik brojevnog izraza ili postupak rješavanja zadataka.