Povratak na popis lekcija - matematika 6

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Površina pravokutnika iznosi 64 cm2, a jedna njegova stranica ima duljinu m6-29cm. Izračunaj opseg tog pravokutnika.

Duljina kraka jednakokračnog trokuta iznosi m6-30dm, a duljina osnovice je mat6-31duljine kraka. Izračunaj opseg tog trokuta.

Razlomak dijelimo prirodnim brojem tako da brojnik podijelimo prirodnim brojem, a nazivnik prepišemo nepromijenjen.
Ako brojnik nije djeljiv prirodnim brojem, razlomak pomnožimo recipročnim brojem prirodnog broja.

Recipročni broj prirodnog broja n je razlomak mat6-32.

Razlomak dijelimo razlomkom tako da podijelimo brojnik brojnikom i nazivnik nazivnikom.
Ako brojnik nije djeljiv brojnikom i nazivnik nazivnikom, tada djeljenik pomnožimo recipročnim brojem djelitelja.

Recipročni broj razlomka mat6-33 je razlomak mat6-34.

Dva broja su međusobno recipročni brojevi ako je njihov umnožak jednak 1.

OPREZ

mat6-35