Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Izračunaj:


Video 1

Zadatak 1.: Izračunaj:


Primjer 2.: Izračunaj:


Video 2

Zadatak 2.: Izračunaj:


Primjer 3.: Izračunaj:


Video 3

Zadatak 3.: Izračunaj:


Primjer 4.: Izračunaj:


Video 4

Zadatak 4.: Izračunaj:


Primjer 5.: Koji je broj 8 puta manji od zbroja brojeva –31 i 79?

Primjer 6.: Zbroj brojeva –57 i –48 podijeli razlikom brojeva –17 i –52.

Primjer 7.: Umnošku brojeva –17 i 6 dodaj peterostruku vrijednost količnika

brojeva –156 i –6.


Video 5

Zadatak 5.: Koji je broj 9 puta manji od zbroja brojeva –23 i 86?


Zadatak 6.: Zbroj brojeva –54 i –42 podijeli razlikom brojeva –12 i –28.


Zadatak 7.: Umnošku brojeva –13 i 7 dodaj četverostruku vrijednost količnika
brojeva –144 i –8.


Primjer 8.: Odredi vrijednost brojevnog izraza:


Video 8

Zadatak 8.: Odredi vrijednost brojevnog izraza:


Dva cijela broja dijele se tako da im se podijele apsolutne vrijednosti (ako su im apsolutne vrijednosti djeljive ).

Ako su djeljenik i djelitelj oba pozitivni cijeli brojevi ili oba negativni cijeli brojevi, količnik je pozitivan cijeli broj.

Ako je djeljenik pozitivan cijeli broj, a djelitelj negativan ili je djeljenik negativan cijeli broj, a djelitelj pozitivan, količnik je negativan cijeli broj.


12


Količnik nule i svakog cijelog broja a različitog od nule je nula:


13


Upozorenje:


Nulom se ne može dijeliti:


14


Redoslijed računanja:


Ako je u zadatku prisutno više računskih operacija, tada se najprije izvodi množenje i dijeljenje , a zatim zbrajanje i oduzimanje.

Ako su u zadatku zagrade, tada najprije izračunavamo ono što je u zagradama.