Povratak na popis lekcija - matematika 6

Kojim su brojevima pridružene istaknute točke:

Kojim su brojevima pridružene istaknute točke:

Kojim su brojevima pridružene istaknute točke:

Kojim su brojevima pridružene istaknute točke:

Na brojevnom pravcu prikaži točke pridružene razlomcima:

Na brojevnom pravcu prikaži točke pridružene razlomcima:

Na brojevnom pravcu prikaži točke pridružene razlomcima:

Na brojevnom pravcu prikaži točke pridružene razlomcima:

Na brojevnom pravcu prikaži točke pridružene razlomcima:

Na brojevnom pravcu prikaži točke pridružene razlomcima:

Kojim su razlomcima pridružene istaknute točke:

Kojim su razlomcima pridružene istaknute točke:

Kojim su razlomcima pridružene istaknute točke:

Kojim su razlomcima pridružene istaknute točke:

Kojim su razlomcima pridružene istaknute točke:

Postupak smještanja razlomaka na brojevni pravac:

  1. Odredi jediničnu dužinu,
  2. Jediničnu dužinu podijeli na onoliko jednakih dijelova koliki je najmanji zajednički nazivnik zadanih razlomaka pa zadane razlomke proširi na taj nazivnik,
  3. Taj dio nanesi onoliko puta koliki je brojnik proširenog razlomka, počevši od ishodišta (nule).


SAVJET

Duljina jedinične dužine neka bude zajednički višekratnik nazivnika zadanih razlomaka.