Povratak na popis lekcija - hrvatski 6
Rečenični i pravopisni znakovi
Rečenični znakovi (razgodnici) su ...
... znakovi koji dijele tekst na manje cjeline (na rečenice i dijelove rečenice).

Pravopisni znakovi označuju ...
... kako se nešto čita.Točka     ( . )

      Kao rečenični znak:
Označuje kraj rečenice.
Primjer: Volim jesti kolače.

      Kao pravopisni znak:
Piše se iza kratica i rednih brojeva.
Primjeri: hrv.    god.    pov.    ž.r.    itd.    1.    300.    2345.    80.-e god.
Zarez     ( , )

      Kao rečenični znak:
Dijeli, tj. razgraničava rečenične dijelove unutar rečenice.
Primjer: Budući da smo pobijedili, sretni se vraćamo kući.

      Kao pravopisni znak:
Označava decimale brojeva.
Primjeri: 2,56   75,9%Crtica     (  ̶  )

      Kao rečenični znak:
Označuje jaču stanku od zareza.
Primjer: Ljubav je ondje jednom cvjetala  ̶  ostala su samo sjećanja.

      Kao pravopisni znak:
Zamjenjuje prijedlog do, označava udaljenost, smjer kretanja ili odnos.
Primjeri: Tin Ujević (1891.  ̶  1955.)    Putovali smo 4  ̶  5 h.   
Imali smo 20  ̶  25 kn.    Autocesta Zagreb  ̶  Split   
Gledali smo utakmicu Dinamo  ̶  Hajduk.
Trotočje     ( ... )

      Kao rečenični znak:
Označuje izostavljeni tekst.
Primjer: Krenuli iz znatiželje... Vrativši se, svima nam je laknulo.
      Kao pravopisni znak:
Zamjenjuje izostavljeni dio teksta, naglašava duljinu
izostavljenog teksta ili potiče čitatelja na razmišljanje.
Primjer:
"I kad jasmin i kad dinje mire / I kad lišće i vene i žuti..." Ivan Kozarac: Milovo sam


Kosa crtica     ( / )

      Kao rečenični znak:
Označuje kraj stiha ako se pjesma piše u istom redu.
Primjer:
"Izađi... Idi... Srebrn plašt će pasti / dalekom cestom, kud te srece vodi."
Gustav Krklec: Srebrna cesta
      Kao pravopisni znak:
Služi kao znak razlomka, zamjenjuje prijedloge po i na te oznaku razdoblja koje se proteže na dvije istovrsne jedinice.
Primjeri: 5/6   60 km/h   5 kg/m2   šk. god. 2009./2010.


Dvotočje     ( : )

      Kao rečenični znak:
Dolazi ispred upravnog govora i nabrajanja.
Primjer: Sanja uvijek priznaje: "Volim jesti kolače."

      Kao pravopisni znak:
Piše se između brojeva gdje označava omjer.
Primjeri: šanse su bile 1:100     Hrvatska je pobijedila rezultatom 3:1
Rečenični znakovi

Upitnik     ( ? )
Označuje upitnost.
Primjer: Znaš li gdje se nalazimo?
Uskličnik     ( ! )
Označuje uskličnost.
Primjer: Pazi, auto!
Upitnik uskličnik     ( ?! )
Označuje uzbuđenje ili ushit u obliku pitanja.
Primjer: Ti ga poznaješ?!
Točka sa zarezom     ( ; )
Označuje veću razgraničenost od zareza, ali manju od točke
Primjer: Slutili smo da neće dobro završiti; nismo znali da je sve već bilo odlučeno.
Navodnici     (    )
Označuju upravni govor.
Primjer: Sanja uvijek priznaje: "Volim jesti kolače."
Pravopisni znakoviSpojnica     ( - )
Piše se između dijelova polusloženica, dvostrukih prezimena i pri raščlanjivanju riječi.
Primjeri: spomen-ploča    Ivana Brlić-Mažuranić    dje-voj-či-ca


Zagrade     (  )
Obilježavaju sporedni dio teksta koji pojašnjava ili dopunjuje glavni dio.
Također se koriste u dramskim tekstovima za obilježavanje didaskalija.
Primjeri:
Odsjeli smo u malom hotelu (u kojem poslužuju najbolji doručak).
Iva (Vrišteći poskakuje): "Pomozite!"


Izostavnik ili apostrof     ( ' )
Obilježava izostavljena slova u riječi.
Primjer: Padale su il' kiše il' snjegovi.

 Rođen sam 1996.
 Živimo u 2009..g.
 21. je stoljeće.


 Radili smo od 10  ̶  15 h.
 Nastava traje od 8 do 14 sati.
 Imala sam 5  ̶  6 kn.


 90.-e su bile najbolje godine.
 Moj je tata rođen u 70.-tima.
 Sviđa mi se glazna iz 80.-ih.


 Piše se između brojeva gdje označava omjer.
 Obilježava sporedni dio teksta koji pojašnjava.
 Označuje kraj stiha ako se pjesma piše u istom redu.


 Oznaku razdoblja koje se proteže na dvije istovrsne jedinice.
 Zamjenjuje prijedloge po i na.
 Piše se između dijelova polusloženica.