Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
ImperfektImperfekt je ...
... prošlo nesvršeno vrijeme.

Tvori se samo ...
... od nesvršenih glagola po vidu.

Imperfektom se izriče ...
... radnja koja je u prošlosti trajala ili se davno odigrala.


U većini se hrvatskih govora izgubio.
Koristi se najčešće u književnim tekstovima radi izražajnosti.


      Primjeri:
Sklizah se s prijateljem.
Pecijasmo kolače s majkom.


Imperfekt se tvori dodavanjem tri vrste nastavaka:
1. -ah, -aše, -aše, -asmo, -aste, -ahu
2. -jah, -jaše, -jaše, -jasmo, -jaste, -jahu
3. -ijah, -ijaše, -ijaše, -ijasmo, -ijaste, -ijahu
... na prezentsku osnovu glagola.Konjugacija ili sprezanje glagola u imperfektu:

sklizati misliti peći
1. osoba jednine sklizah mišljah pecijah
2. osoba jednine sklizaše mišljaše pecijaše
3. osoba jednine sklizaše mišljaše pecijaše
1. osoba množine sklizasmo mišljasmo pecijasmo
2. osoba množine sklizaste mišljaste pecijaste
3. osoba množine sklizahu mišljahu pecijahu

Imperfekt pomoćnih glagola:

BITI
(naglašeni
/nenaglašeni oblik)
HTJETI
(naglašeni
/nenaglašeni oblik)
1. osoba jednine bijah/bjeh htjedoh/hoćah
2. osoba jednine bijaše/bješe htijaše/hoćaše
3. osoba jednine bijaše/bješe htijaše/hoćaše
1. osoba množine bijasmo/bjesmo htijasmo/hoćasmo
2. osoba množine bijaste/bjeste htijaste/hoćaste
3. osoba množine bijahu/bjehu htijahu/hoćahuPri tvorbi imperfekta, u nekih glagola dolazi do glasovnih promjena.

misl(iti) + jah misljah mišljah l+j=lj (jotacija), s ispred lj = š
pek(ći) + ijah pekijah pecijah k ispred i = c (sibilarizacija)
strig(ći) + ijah strigijah strizijah g ispred i = z (sibilarizacija)

 -ijah, -ijaše, -ijaše, -ijasmo, -ijaste, -ijahu
 -ah, -aše, -aše, -asmo, -aste, -ahu
 -oh, -e, -e, -osmo, -oste, -oše


 nesvršenih
 svršenih


 bijahu/bjehu
 biše/bi
 bijahoše/bijaše


 infinitivna
 prezentska


 htijaše
 htješe