Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Glagolska imenicaGlagolska imenica je ...
... imenica nastala od glagola.

Za razliku od imenica kojima imenujemo bića, stvari i pojave, ovim imenicama imenujemo ...
.... radnje.

Glagolska imenica mijenja se ...
... po broju, rodu i padežu kao i sve imenice.


      Primjer:
Trčanje i plivanje su zdrave aktivnosti.Kako se tvori glagolska imenica?

glagolski pridjev trpni    +    nastavak -je    →    glagolska imenicaPrimjer:

      trčati: trčan + jetrčanje   n+j=nj
      tragati: tragan + jetraganje

plivati plivanje n + j = nj
plesati plesanje n + j = nj
igrati igranje n + j = nj
skakati skakanje n + j = nj

 Dodavanjem nastavaka -n, -en, -jen, -t na infinitivnu osnovu glagola.
 Dodavanjem nastavka -je na glagolski pridjev trpni.
 Dodavanjem nastavaka -o, -la, -lo, -li, -le, -la na infinitivnu osnovu glagola.