Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
InfinitivInfinitiv je ...
... neodređeni glagolski oblik jer ne nosi podatke o vremenu, o osobi ili broju.

      Primjeri:
Gledati, pjevati, šetati, slikati, jesti, plesti, govoriti, piti, peći, sjeći, postići

Infinitiv je ...
... temeljni glagolski oblik i služi kao polazni oblik za tvorbu drugih glagolskih oblika.

Infinitiv se tvori nastavcima ...
-ti i -ći.

      Primjeri:
plesa-ti, misli-ti, slika-ti

Infinitivna osnova je ...
... osnova glagola koja ostane kada glagolu maknemo infinitivni nastavak -ti ili -ći.
Infinitiv se može tvoriti na 2 načina:

1) Infinitivna osnova + nastavak -ti
      Primjer:
plesa + ti = plesati
misli +
ti = misliti

2) Infinitivna osnova + nastavak -ći
Pri tome dolazi do glasovnih promjena k + t = ć, g + t = ć
      Primjer:
pek + ti = peći
vuk +
ti = vućiSlužba infinitiva u rečenici može biti:

1) Dopuna nekim glagolima u službi predikata
      Primjer:
Uvijek se najlakše okrenuti i odustati.

2) Dopuna drugim vrstama riječi
      Primjer:
To nije lako odlučiti.

 Neodređeni glagolski oblik jer ne određuje ni lice ni broj ni vrijeme.
 Određeni glagolski oblik koji kazuje kada je neki glagol zamjenjiv drugim oblikom.
 Neobjašnjivi glagolski oblik jer ne znamo u kojem se licu zalazi.


 Osnova koju imaju samo neki glagoli.
 Osnova koja se dobiva stavljanjem glagola u neodređeni oblik.
 Osnova glagola koja se dobiva kada se glagolu makne infinitivni nastavak -ti ili -ći.


 da
 ne


 Dodavanjem nastavka -je na infinitivnu osnovu glagola.
 Promjenom osnove glagolima.
 Dodavanjem nastavka -ti ili -ći na infinitivnu osnovu glagola.


 točno
 netočno