Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Glagoli po viduU hrvatskome jeziku glagolom je moguće izreći i ...
... podatak o trajanju radnje.


Svojstvo glagola da se njime može iskazati trajanje
radnje, njena svršenost i nesvršenost, nazivamo ...
... glagolski vid.


NESVRŠENI GLAGOLI
(radnja koja traje)
SVRŠENI GLAGOL
(radnja koja je izvršena)
moliti zamoliti
nalaziti naći
skakati skočiti
trčati dotrčati
pisati napisati


Nesvršeni glagoli ...
... kazuju da se radnja vrši bez prekida
i da ne postoji njezin konačni rezultat.
Svršeni glagoli ...
... kazuju da je radnja izvršena ili u cijelosti
ili samo u jednom dijelu (početnom ili završnom).
Dvovidni glagoli ...
... mogu imati i svršeni i nesvršeni oblik.

To su glagoli:
ručati, doručkovati, objedovati, čuti, vidjeti te svi glagoli stranog
podrijetla sa završetkom -irati (telefonirati, organizirati ).


Glagolima se vid može mijenjati na 2 načina:1. Dodavanjem predmetka (prefiksa) nesvršenom glagolu

Primjer:
trčati - potrčati, pretrčati, istrčati, pritrčati

2. Promjenom osnove

Primjer:
nalaziti - naći
skakati - skočiti
kupiti - kupovatiPri promjeni glagola po vidu, u nekih glagola dolazi do glasovnih promjena.PRAVILO:
Tvorbom svršenih glagola, dugo -ije se pokraćuje u kratko -je, -e ili -i.


Nesvršeni Svršeni
ijeje dospijevati dospjeti
nadijevati nadjeti
razumijevati razumjeti
ijee lijegati leći
ijei lijevati liti
Prethodno pravilo se ne provodi ako je u osnovi glagola riječ:
mjera, mjesto ili sjesti (-je ostaje -je)
te u nekih posebnih glagola (-je prelazi u -ije).Iznimke !

Nesvršeni Svršeni
jeje
mjera mjeriti izmjeriti
mjesto namjeravati namjeriti
sjesti zasjedati zasjesti
jeije izvještavati izvijestiti

 Da se radnja vrši bez prekida i da ne postoji njezin konačni rezultat.
 Da je radnja izvršena ili u cijelosti ili samo u jednom dijelu (početnom ili završnom).
 Da će radnja biti svršena kad za to dođe vrijeme.


 Dodavanjem prefiksa na nesvršeni glagol i promjenom osnove.
 Dodavanjem nastavaka: -o, -la, -lo, -li, -le, -la  na infinitivnu osnovu glagola.
 Promjenom oblika glagolskim pridjevima.


 Ako su u osnovi glagola riječi: vožnja, prošnja  i molba.
 Ako su u osnovi glagola riječi: misao, sjećanje  i zamjena.
 Ako su u osnovi glagola riječi: mjera, mjesto  i sjesti.


 trčati
 razumjeti
 kupiti


 točno
 netočno