Povratak na popis lekcija - hrvatski 6
Kondicional 1. i 2.Kondicional je ...
... glagolski način kojim se izriče želja, mogućnost ili pogodba vršenja radnje.

Primjeri:

Želja
Želio bih voziti automobil.
Mogućnost
Mogli bismo otići u disko.
Pogodba
Kad bih imao vremena, vježbao bih glagolska vremena.

U hrvatskome standardnome jeziku postoje ...
... dva kondicionala, kondicional 1. i kondicional 2.

Kondicional 1. izriče želju u sadašnjosti.
      Primjer:
Ja bih slušao glazbu. (sada)
Kako se tvori kondicional 1.?

Tvori se ...
... glagolskim pridjevom radnim zadanog glagola ...
                                               i
... nenaglašenim aoristom pomoćnog glagola biti.

      Primjer:
slušati učiti
1. osoba jednine slušao bih učio bih
2. osoba jednine slušao bi učio bi
3. osoba jednine slušao bi učio bi
1. osoba množine slušali bismo učili bismo
2. osoba množine slušali biste učili biste
3. osoba množine slušali bi učili bi                      glagoski        nenaglašeni
                       pridjev     aorist pomoćnog
                        radni           glagola biti


Kondicional 1. pomoćnih glagola:

biti htjeti
1. osoba jednine bio bih htio bih
2. osoba jednine bio bi htio bi
3. osoba jednine bio bi htio bi
1. osoba množine bili bismo htjeli bismo
2. osoba množine bili biste htjeli biste
3. osoba množine bili bi htjeli bi
Ja bih slušao glazbu.  Ja bi slušao glazbu. 
Mi bismo slušali glazbu.  Mi bi slušali glazbu. 
Vi biste slušali glazbu.  Vi bi slušali glazbu. Kondicional 2. izriče želju u prošlosti.

      Primjer:
Ja bih bio slušao glazbu. (prošlost)

Kako se tvori kondicional 2.?

Tvori se ...
... kondicionalom 1. pomoćnog glagola biti ...
                                   i
... glagolskim pridjevom radnim zadanog glagola.


Primjer (kondicional 2.):

slušati učiti
1. osoba jednine bio bih slušao bio bih učio
2. osoba jednine bio bi slušao bio bi učio
3. osoba jednine bio bi slušao bio bi učio
1. osoba množine bili bismo slušali bili bismo učili
2. osoba množine bili biste slušali bili biste učili
3. osoba množine bili bi slušali bili bi učili
                   kondicional 1.     glagolski
                     pomoćnog         pridjev      
                     glagola biti         radni

Kondicional 2. pomoćnih glagola biti i htjeti:

biti htjeti
1. osoba jednine bio bih bio bio bih htio
2. osoba jednine bio bi bio bio bi htio
3. osoba jednine bio bi bio bio bi htio
1. osoba množine bili bismo bili bili bismo htjeli
2. osoba množine bili biste bili bili biste htjeli
3. osoba množine bili bi bili bili bi htjeli

Kondicionalom osim želje ...
... možemo izreći mogućnost i pogodbu.
      Primjer:
I ja bih tada pjevao od sreće. (mogućnost)
Kad bih bio prvi, pjevao bih od sreće. (želja)


Kondicionalom često izričemo pogodbu pa ga i nazivamo ...
... pogodbenim glagolskim načinom.


 želja
 mogućnost
 zabrana


 kondicional 1.
 kondicional 2.


 Ja bih slušao glazbu.
 Ti bi slušao glazbu.
 Mi bi slušali glazbu.


 Glagolskim pridjevom radnim zadanog glagola i nesvršenim prezentom pomoćnog glagola biti.
 Kondicionalom 1. glagola biti i glagolskim pridjevom radnim zadanog glagola.
 Glagolskim pridjevom radnim zadanog glagola i nenaglašenim aoristom pomoćnog glagola biti.


 točan
 netočan