Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Imperativ ili zapovijedni načinImperativ je ...
... glagolski način kojim se izriče:
• zapovijed
• zabrana
• upozorenje
• poticaj
• molba ...

      Primjeri:
Zapovijed: Donesi mi novine!
Zabrana: Ne kradi tuđe stvari!
Upozorenje: Pozor! Ne prelazi cestu preko crvenog svjetla na semaforu!
Poticaj: Marljivo uči!
Molba: Molim te, posudi mi bilježnicu!

Imperativ je ...
... jednostavan glagolski oblik.
Nema 1. lica jednine.
3. lice jednine i 3. lice množine tvore se od
čestice neka i prezenta zadanog glagola.

Primjer: glagoli u imperativu
učiti lajati pjevati
1. osoba jednine nema nema nema
2. osoba jednine i lajØ pjevaj
3. osoba jednine nekai neka laje neka pjevaØ
1. osoba množine imo lajmo pjevajmo
2. osoba množine ite lajte pjevajte
3. osoba množine nekae neka laju neka pjevaju

ZAPAMTI !
Tvori se dodavanjem nastavka na glagolsku osnovu:
1. -Ø, -mo, te
2. -i, -imo, -ite
3. -j, -jmo, -jte

Imperativ pomoćnih glagola:

biti htjeti
1. osoba jednine NEMA
2. osoba jednine budi
3. osoba jednine neka bude
1. osoba množine budimo
2. osoba množine budite
3. osoba množine neka budu


Pri tvorbi imperativa,
u nekih glagola dolazi do glasovnih promjena.

bris(ati)+i bris+i briši s+j=š    jotacija
pek(ći)+i pek+i peci k ispred i = c    sibilarizacijaImperativom možemo ...
... izreći i vrijeme vršenja radnje.

Primjer:
Prošle subote bila sam na svadbi, pa pjevaj, pleši,
skači
i zabavljaj se do mile volje.
(prošlost)

Imperativ kojim izričemo radnju nazivamo ...
pripovjedni imperativ.

 zapovijed, molba
 upozorenje, poticaj
 uvjet događanja neke radnje


 da
 ne


 jednostavan
 složen


 -h, -Ø, -Ø, -smo, -ste, -še / -oh, -e, -e, -osmo, -oste, -oše
 -Ø, -mo, -te / -i, -imo, -ite / -j, -jmo, -jte
 -ah, -aše, -aše, -asmo, -aste, -ahu / -jah, -jaše, -jaše, -jasmo, -jaste, -jahu


 da
 ne