Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Izricanje budućnosti - futur


Futur 1. je ...
... složeno glagolsko vrijeme kojim
izričemo radnju koja će se dogoditi u
bilo kojem trenutku u budućnosti.
      Primjeri:
Latinski jezik ćemo učiti kada upišemo srednju školu.
Vijesti ću saznati kad stignem kući.Kako se tvori futur?           Nenaglašeni prezent
       pomoćnog glagola htjeti          +          infinitiv          =            FUTUR PRVI
        ću, ćeš, će; ćemo, ćete, će                     učiti, saznati              ću učiti, ću saznati

U upitnim reč. dolazi naglašeni oblik nesvršenog prezenta pomoćnog glagola htjeti.
Primjer:     Hoćemo li učiti latinski jezik kada upišemo srednju školu?

Konjugacija (sprezanje) glagola u futuru 1.

učiti saznati
1. osoba jednine učit ću saznat ću
2. osoba jednine učit ćeš saznat ćeš
3. osoba jednine učit će saznat će
1. osoba množine učit ćemo saznat ćemo
2. osoba množine učit ćete saznat ćete
3. osoba množine učit će saznat ćeKada se infinitiv s nastavkom -ti nalazi ispred nenaglašenog prezenta
pomoćnog glagola htjeti, infinitiv postaje krnji (gubi -i iz nastavka -ti).

      Primjeri:
Učit Ø  ćemo latinski jezik kada upišemo srednju školu.
Saznat Ø  ću vijesti kad stignem kući.
Futur 1. pomoćnih glagola:


biti htjeti
1. osoba jednine bit ću htjet ću
2. osoba jednine bit ćeš htjet ćeš
3. osoba jednine bit će htjet će
1. osoba množine bit ćemo htjet ćemo
2. osoba množine bit ćete htjet ćete
3. osoba množine bit će htjet će

Kako se tvori futur drugi?

Futur 2. je ...
... složeno glagolsko vrijeme kojim izričemo radnje koje
će se u budućnosti zbivati prije neke druge radnje.

           Svršeni prezent
         pomoćnog glagola      +     glagolski pridjev      =        FUTUR    DRUGI
                     biti                                    radni

Da bi se futur drugi pojavio u rečenici,
moraju postojati dvije radnje (dva predikata).
Jedna je uvijek u futuru 1., a druga ili u futuru 2. ili u prezentu!
      Primjeri:
prva radnja (futur 1.)                            druga radnja (futur 2.)
            Dobit ćemo   dobru ocjenu ako   budemo učili.
prva radnja (futur 1.)                            druga radnja (prezent)
            Dobit ćemo   dobru ocjenu ako   učimo.
Futur drugi (primjeri):

učiti saznati
1. osoba jednine budem učio budem saznao
2. osoba jednine budeš učio budeš saznao
3. osoba jednine (on, ona, ono) bude učio bude saznao
1. osoba množine budemo učili budemo saznali
2. osoba množine budete učili budete saznali
3. osoba množine (oni, one, ona) budu učili budu saznali


Futur drugi pomoćnih glagola:

biti htjeti
1. osoba jednine budem bio budem htio
2. osoba jednine budeš bio budeš htio
3. osoba jednine bude bio bude htio
1. osoba množine budemo bili budemo htjeli
2. osoba množine budete bili budete htjeli
3. osoba množine budu bili budu htjeli

 perfektom, imperfektom i aoristom
 prezentom i pluskvamperfektom
 futurom 1., futurom 2. i futurskim prezentom


 naglašeni
 nenaglašeni


 Buduće radnje dalje sadašnjosti.
 Buduće radnje bliže sadašnjosti.
 Radnje istovremene kada o njima govorimo.


 Pjevat ćemo u zboru na školskoj priredbi.
 Pjevati ćemo u zboru na školskoj priredbi.


 Buduće radnje dalje sadašnjosti.
 Buduće radnje bliže sadašnjosti.
 Radnje istovremene kada o njima govorimo.


 da
 ne


 Glagolskim pridjevom radnim zadanog glagola i nesvršenim prezentom pomoćnog glagola biti.
 Nenaglašenim prezentom pomoćnog glagola htjeti i infinitivom zadanog glagola.
 Svršenim prezentom pomoćnog glagola biti i glagolskim pridjevom radnim zadanog glagola.


 Dobit ćemo dobru ocjenu ako ćemo učiti.
 Dobit ćemo dobru ocjenu ako budemo učili.