Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Pluskvamperfekt


Pluskvamperfekt je ...
... pretprošlo i složeno glagolsko vrijeme.

Izriče ...
... radnju koja se dogodila prije neke druge prošle radnje ("više nego prošlost").      Primjeri:
Bili ste učinili veliko djelo.
Bijahu nam rekli sve.


Kako se tvori pluskvamperfekt?


Može se tvoriti na 2 načina:1) Perfekt pomoćnog glagola biti + glagolski pridjev radni zadanog glagola

2) Imperfekt pomoćnog glagola biti + glagolski pridjev radni zadanog glagola      Primjeri:
Dječaci su se bili obradovali i prije nego su napisali molbu.
Dječaci se bijahu obradovali i prije nego su napisali molbu.Konjugacija ili sprezanje glagola u pluskvamperfektu:


učiniti reći
1. način tvorbe 2. način tvorbe 1. način tvorbe 2. način tvorbe
1. lice jednine bio sam učinio bijah učinio bio sam rekao bijah rekao
2. lice jednine bio si učinio bijaše učinio bio si rekao bijaše rekao
3. lice jednine bio je učinio bijaše učinio bio je rekao bijaše rekao
1. lice množine bili smo učinili bijasmo učinili bili smo rekli bijasmo rekli
2. lice množine bili ste učinili bijaste učinili bili ste rekli bijaste rekli
3. lice množine bili su učinili bijahu učinili bili su rekli bijahu rekli

Prisjetimo se prethodne stranice:

1. način: Perfekt pomoćnog glagola biti + glagolski pridjev radni zadanog glagola
2. način: Imperfekt pomoćnog glagola biti + glagolski pridjev radni zadanog glagola


Pluskvamperfekt pomoćnih glagola:


biti htjeti
1. način tvorbe 2. način tvorbe 1. način tvorbe 2. način tvorbe
1. osoba jednine bio sam bio bijah bio bio sam htio bijah htio
2. osoba jednine bio si bio bijaše bio bio si htio bijaše htio
3. osoba jednine bio je bio bijaše bio bio je htio bijaše htio
1. osoba mn. bili smo bili bijasmo bili bili smo htjeli bijasmo htjeli
2. osoba mn. bili ste bili bijaste bili bili ste htjeli bijaste htjeli
3. osoba mn. bili su bili bijahu bili bili su htjeli bijahu htjeli

 Koje su se dogodile prije neke prošle radnje.
 Koje su se dogodile naglo ili netom.
 Koje se događaju istovremeno kada o njima govorimo.


 Glagolskim pridjevom trpnim zadanog glagola i nesvršenim prezentom pomoćnog glagola htjeti.
 Glagolskim pridjevom radnim zadanog glagola i nesvršenim prezentom pomoćnog glagola biti.
 Perfektom ili imperfektom pomoćnog glagola biti i glagolskim pridjevom radnim zadanog glagola.