Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Glagoli po predmetu radnje

Glagoli po predmetu radnje mogu biti:

1) PRIJELAZNI GLAGOLI
Glagoli s kojih radnja prelazi na predmet radnje, tj. na imenicu ili zamjenicu u akuzativu.
      Primjeri:
Ana bere cvijeće.   cvijeće - imenica, cvijeće je predmet radnje - branja,
                           djevojčica bere: koga? što?
Pero ih gleda.   ih - zamjenica, oni su predmet radnje - gledanja, Pero gleda: koga? što?
Čuvaj moje radove.   čuvaj: koga? što?

2) NEPRIJELAZNI GLAGOLI
Glagoli s kojih radnja ne prelazi na predmet radnje,
tj. koji nemaju uza se imenicu ili zamjenicu u akuzativu.
      Primjeri:
Djevojčica stoji.   nema predmeta radnje
Cvijeće raste.      nema predmeta radnje
Slavuj pjeva.       nema predmeta radnje

3) POVRATNI GLAGOLI
To su glagoli koji uza se imaju povratnu zamjenicu se.
Oni izriču radnju koju subjekt vrši na sebi.

Povratni glagoli mogu biti:


1) PRAVI POVRATNI

      Primjer:
Dječak se umiva.   SEBE (radnja se vraća na subjekt)2) NEPRAVI POVRATNI

      Primjer:
Djevojčica se smije.    SEBE   (radnja se ne vraća na subjekt)3) UZAJAMNO POVRATNI (više subjekata)

      Primjeri:
Djevojčice se češljaju.   više subjekata (radnja se vraća na subjekt)
Djeca se igraju.        više subjekata (radnja se ne vraća na subjekt)

 pravi povratni
 nepravi povratni
 uzajamno povratni


 pravi povratni
 nepravi povratni
 uzajamno povratni


 pravi povratni
 nepravi povratni
 uzajamno povratni


 stajati
 imati
 ljutiti se


 prijelaznih
 neprijelaznih
 povratnih


 Glagoli koji uza se imaju povratnu zamjenicu se.
 Glagoli s kojih radnja prelazi na predmet radnje.
 Glagoli s kojih radnja ne prelazi na predmet radnje.


 točno
 netočno


 vraća
 ne vraća
 može se ili vraćati ili ne vraćati


 prijelazni
 neprijelazni
 povratni


 da
 ne