Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Pokazne zamjenice
Pokazne zamjenice ...
... upućuju (pokazuju) na nešto (imenicu) i ...
... kazuju o udaljenosti govornika od onoga o čemu govori.

Primjeri:
Sviđa mi se ova majica.    ova - blizu mene, govorne osobe, uz 1. lice
Sviđa mi se ta majica.      ta - blizu tebe, sugovorne osobe, uz 2. lice
Sviđa mi se ona majica.    ona - ni uz mene ni uz tebe, blizu negovorne osobe, uz 3. lice

Pokazne zamjenice odgovaraju na pitanja:
KOJI? KAKAV? KOLIK?

Pokazne se zamjenice, kao i sve druge zamjenice,
sklanjaju.

Padež pokaznoj zamjenicei najlakše je odrediti tako da ...
... odredimo padež imenici na koju se ona odnosi.

Oblici pokaznih zamjenica obzirom na pripadnost govornoj,
sugovornoj ili negovornoj osobi u svim rodovima i brojevima:


pitanje uz govornu osobu uz sugovornu osovu uz negovornu osovu
KOJI? ovaj (ova, ovo, ovi, ove, ova) taj (ta, to, ti, te, ta) onaj (ona, ono, oni, one, ona)
KAKAV? ovakav (ovakva, ovakvo, ovakvi, ovakve, ovakva) takav (takva, takvo, takvi, takve, takva) onakav (onakva, onakvo, onakvi, onakve, onakva)
KOLIK? ovolik (ovolika, ovoliko, ovoliki, ovolike, ovolika) tolik (tolika, toliko, toliki, tolike, tolika) onolik (onolika, onoliko, onoliki, onolike, onolika)

Pokazna zamjenica ovaj deklinira se ...
... kao i pokazne zamjenice taj i onaj.

Pokazne zamjenice ovakav, takav, onakav, ovolik, tolik i onolik
sklanjaju se kao pridjevi i slažu se s imenicom ...
... u rodu, broju i padežu.

Pokazna zamjenica najčešće stoji uz ...
... imenicu.


Pokazne zamjenice Osobne zamjnice
Ona djeca su zločesta. Ona me već vidjela.
Te su priče za malu djecu. Molim te za pomoć.
Ti nam problemi nisu trebali. Vjerovat ću ti na riječ


Osobne zamjenice mogu se zamijeniti imenicom - pokazne ne.

 na riječ uz koju stoje - imenicu
 na povratnu zamjenicu koja se u rečenici nalazi prije njih
 na odnos govorne, sugovorne i negovorne osobe


 Koji? Kakav?
 Koji? Čiji? Kakav? Kolik?
 Koji? Kakav? Kolik?


 imenica
 pridjeva
 svih zamjenica


 osobnim zamjenicama
 pokaznim zamjenicama


 osobnim zamjenicama
 pokaznim zamjenicama