Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Povratno-posvojna zamjenica


Povratno-posvojna zamjenica svoj zamjenjuje ...
... sve posvojne zamjenice kada one izriču pripadnost subjektu.

Primjeri:
Svi imamo svoje brige.
Ja imam svoju brigu.
Ana ima svoju brigu.    Kome pripadaju brige? Svi, ja, Ana - subjekt u rečenici.

Povratno-posvojna zamjenica ima oblike za ...
... sve rodove (muški, ženski i srednji rod) i brojeve (jedninu i množinu).

Povratno-posvojna zamjenica svoj ...
... sklanja se kao posvojna zamjenica moj i ...
... slaže se u padežu, rodu i broju s imenicom uz koju stoji.Sklonidba (deklinacija) povratne zamjenice sebe/se:

jednina množina
muški rod / srednji rod ženski rod muški / ženski / srednji rod
 N  svoj / svoje svoja svoji / svoje / svoja
 G  svojeg(a) / svog(a) svoje svojih
 D  svojem(u) / svom(e) svojoj svojim(a)
 A  svojeg(a) / svog(a)
ili
svoj / svoje
svoju svoje / svoja / svoje
 V  svoj / svoje svoja svoji / svoje / svoja
 L  svojem(u) / svom(e) svojoj svojim(a)
 I  svojim svojom svojim(a)


Ako se nalazi uz imenicu,
... u istom je rodu, broju i padežu kao i imenica na koju se odnosi.

Primjer:
Učenici najbolje znaju svoju zadaću.
zadaću - imenica, ženski rod, jednina, A
svoju - povratno-posvojna zamjenica, ženski rod, jednina, A
Povratno-posvojna zamjenica može imati ...
... naglašeni (dulji) i nenaglašeni (kraći) oblik - odabir je proizvoljan.

Primjer:
Neki se lako odriču svojega/svojeg/svog/svoga mišljenja.
Povratno-posvojna zamjenica svoj sklanja se isto kao zamjenica moj i tvoj.

 povratnu zamjenicu
 posvojne zamjenice
 posvojne pridjeve


 povratne zamjenice se
 osobne zamjenice ja
 posvojne zamjenice moj


 da
 ne


 da
 ne


 svoja
 svojim(a)
 svoje