Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Posvojne zamjenice
Posvojne zamjenice zamjenjuju ...
... posvojne pridjeve i izriču kojoj osobi što pripada.

Primjer:

Posudit ću Marijinu olovku.              pridjev
Posudit ću njezinu olovku.     posvojna zamjenicaPosvojne zamjenice odgovaraju na isto pitanje kao i posvojni pridjevi:
Čije je što?


Posvojne zamjenice sklanjaju se kao i ...
... posvojni pridjevi.jednina množina
m.r. ž.r. s.r. m.r. ž.r. s.r.
1. pripadnost govornoj osobi
ja
moj moja moje moji moje moja
2. pripadnost sugovornoj osobi
ti
tvoj tvoja tvoje tvoji tvoje tvoja
3. pripadnost negovornoj osobi
on, ona, ono
njegov
njezin
(njen)
njegova
njezina
(njena)
njegovo
njezino
(njeno)
njegovi
njezini
(njeni)
njegove
njezine
(njene)
njegova
njezina
(njena)
1. pripadnost govornoj osobi
mi
naš naša naše naši naše naša
2. pripadnost sugovornoj osobi
vi
vaš vaša vaše vaši vaše vaša
3. pripadnost negovornoj osobi
oni, one, ona
njihov njihova njihovo njihovi njihove njihova


Ako se nalaze uz imenicu, u istom su ...
... rodu, broju i padežu kao i imenica na koju se odnose.


Primjeri:

Moja majka peče najbolje kolače.
   majka - imenica,          ženski rod jednine, N
   moja - posvojna zamjenica, ženski rod jednine, N

Kupit ću njegovu knjigu.     kupit ću KOGA? ŠTO?

Svirat ću s našima     S KIM? S ČIM? S našim kolegama.

Padež posvojnoj zamjenici najlakše ćemo odrediti
tako da odredimo padež imenici na koju se zamjenica odnosi.

Sklonidba (deklinacija) posvojne zamjenice moj:

jednina množina
muški rod / srednji rod ženski rod muški / ženski / srednji rod
 N  moj / moje moja moji / moje / moja
 G  mojeg(a) / mog(a) moje mojih
 D  mojem(u) / mom(e) mojoj mojim(a)
 A  mojeg(a) / mog(a)
ili
moj / moje
moju moje / moja / moje
 V  moj / moje moja moji / moje / moja
 L  mojem(u) / mom(e) mojoj mojim(a)
 I  mojim mojom mojim(a)

Posvojne zamjenice mogu imati ...
... naglašeni (dulji) i nenaglašeni (kraći) oblik - odabir je proizvoljan.

Primjeri:

Posudit ću njezinu/njenu olovku.
Nema više tvoga/tvog ukusnog jela.

 govornu, sugovornu i negovornu osobu
 posvojne imenice
 posvojne pridjeve


 rodu, broju i padežu
 samo padežu
 licu, broju i vremenu


 da
 ne


 njegovi, njezini (njeni)
 njihove
 njegove, njezine (njene)


 naš
 vaš
 njihov