Povratak na popis lekcija - hrvatski 6
Osobne zamjeniceZamjenice ...
... zamjenjuju imenice, pridjeve ili druge zamjenice.

Zamjenice su promjenjiva vrsta riječi.


Primjeri:

Vidim Ivana.   imenica
Vidim ga.     zamjenica
Posudit ću Marijinu olovku.   pridjev
Posudit ću njezinu olovku.   zamjenica
Čuvajmo nas nepoznatih osoba.   zamjenica
Čuvajmo se nepoznatih osoba.     zamjenica


Osobne zamjenice zamjenjuju ...
... govornu,
sugovornu
              i
negovornu osobu.


jednina množina
1. govorna osoba ja mi
2. sugovorna osoba ti vi
3. negovorna osoba on
ona
ono
oni
one
ona


Primjer:
Vidim Ivana.     imenica
Vidim ga.     osobna zamjenica
Osobne zamjenice mogu imati ...
naglašeni (dulji)
                   i
nenaglašeni (kraći) oblik.

Primjeri:
Ivana njega voli.   naglašeni oblik
Ivana ga voli.     nenaglašeni oblik
Njega obožavam.   naglašeni oblik
Obožavam ga.     nenaglašeni oblik


Naglašeni (dulji) oblik zamjenica upotrebljavamo ...
... na početku rečenice, kada želimo zamjenicu istaknuti.

Primjer:
Tebi je teško.   naglašeni oblik
Teško ti je.     nenaglašeni oblik


Nenaglašene oblike zamjenica češće koristimo u svakodnevnom govoru.
Sklonidba (deklinacija) osobne zamjenice:
jednina (naglašeni/nenaglašeni oblik)  množina (naglašeni/nenaglašeni oblik) 
N ja ti on, ono ona mi vi oni, one, ona
G mene/me tebe/te njega/ga nje/je nas vas njih/ih
D meni/mi tebi/ti njemu/mu njoj/joj nama/nam vama/vam njima/im
A mene/me tebe/te njega/ga, nj nju/ju/je nas vas njih/ih
V Ø ti Ø Ø Ø vi Ø
L meni tebi njemu njoj nama vama njima
I mnom/mnome tobom njim/njime njom/njome nama vama njima

Zamjenica ona u akuzativu ima ...
... tri oblika: nju, ju, je.
Primjer:
Samo sam nju gledao.           naglašeni oblik
Zaljubljeno sam ju gledao.     nenaglašeni oblik

Oblik je upotrijebit ćemo samo u slučaju ...
... kada se ispred ili iza njega nalazi slog -ju.
Primjer:
Pjevaju je svi zborovi.
Pjevaju ju svi zborovi.     NETOČNO!

 govornu i negovornu osobu
 govornu, sugovornu i negovornu osobu
 negovorne osobe


 samo naglašeni
 samo nenaglašeni
 naglašeni i nenaglašeni


 njega
 ga/g
 ga/nj


 nama
 mnome
 mnom


 ih
 smo
 da