Povratak na popis lekcija - hrvatski 6 Eduvizija - Prijedlozi
Ponavljanje


Glagoli su ...
...promjenjiva vrsta riječi.

Kazuju radnju, stanje ili zbivanje.


1) Glagoli radnje
označuju svjesno i namjerno djelovanje.
skočiti, ostaviti, reći, osloboditi, zvati, misliti, pisati, vikati...

2) Glagoli stanja
označuju stanje u kojem se netko ili nešto nalazi - boravljenje,
položaj tijela, mirovanje, stanje svijesti...
spavati, zimovati, čučati, mirovati...

3) Glagoli zbivanja
označuju nesvjesno, nenamjerno djelovanje, najčešće uzrokovano prirodnim uzrocima.
debljati se, roditi se, starjeti, crvenjeti se, uvenuti, drhtati...
Konjugacija (sprezanje) ...
... je promjena glagola po licima.


Primjer:

1. osoba jednine            ja radim
2. osoba jednine            ti radiš
3. osoba jednine   on, ona, ono radi
1. osoba množine           mi radimo
2. osoba množine           vi radite
3. osoba množine   oni, one, ona rade

 voljeti
 skočiti
 misliti


 crvenjeti se
 poplaviti
 spavati


 čučati
 osloboditi
 zimovati


 Nepromjenjiva vrsta riječi koja označava uvjete glagolske radnje.
 Promjenjive riječi kojima kazujemo radnju, stanje ili zbivanje.
 Dio rečeničnog ustrojstva.


 Promjena glagola po licima.
 Promjena glagola po rodu.
 Promjena glagola po vremenima.