Povratak na popis lekcija

Germani su po vjeri bili:

monoteisti
politeisti
ateisti

Germansko pismo zvalo se:

strune
rune
sume

Ime germanskog boga gromova je:

Kron
Tor
Ariman

Kojoj skupini naroda pripadaju Germani?

Indoeuropljanima
Semitima
Nordijcima

Navedi ime germanske božice ljepote i ljubavi (Odinove žene):

Frija
Hildegarda
Valkira

Navedi rijeke uz koje su se Germani selili od sjevera prema jugu:

Volgu i Dnjepar
Rajnu i Dunav
Savu i Dunav

Prostor (pradomovina) Germana je:

Skandinavski poluotok i Njemačka
jugoistočna Europa
Mediteran

Što je Valhala?

čudotvorni izvor
velika svečana dvorana
Odinov mač

Tko su Valkire?

božanske djevičanske ratnice
šumske vile
morske nemani

Vrhovni bog germanske mitologije bio je:

Igdrasil
Odin
Valhala