Povratak na popis lekcija

Feničani su imali:

gradove-države
veliko carstvo
nekoliko carstava

Feničanima je zaradu osiguravala:

trgovina
poljoprivreda

Glasovno pismo je:

pismo u kojem je jedna slika označavala jedan pojam
pismo u kojem se jedan glas označavao jednim znakom (slovom)

Ime prvog židovskog kralja je:

Herod
Saul
David

Jedan dio Židova, sredinom 2. tisućljeća, odlazi u Egipat. Tko ih je vodio?

Jakov
Mojsije
David

Kada se to dogodilo?

1185. g. pr. Kr.
587. g. pr. Kr.
825. g. pr. Kr.

Kako se lakše sporazumjevati, glasovnim ili slikovnim pismom?

glasovnim pismom
slikovnim pismom

Kako se tada zvala "obećana zemlja"?

Obeland
Kanaan
Sirija

Kako se zove ropstvo u koje je Židove odveo Sargon?

asirsko ropstvo
sumersko ropstvo

Koja je rijeka tekla kroz Kanaan?

Jordan
Nil
Tigris

Kolonije su:

naselja u tuđoj zemlji
naselja u vlastitoj zemlji

Mojsije je Židovima dao:

Deset Božjih zapovijedi
Dvadeset Božjih zapovijedi
Jednu Božju zapovijed

Na koje se dvije države raspala dotad jedinstvena židovska država?

Izrael i Judeju
Fenikiju i Siriju

Nabukodonosor II. odveo je Židove u:

babilonsko ropstvo
kretsko ropstvo
egipatsko ropstvo

Najpoznatija fenička kolonija bila je:

Sparta
Kartaga
Sirakuza

Naziv Hebreji u prijevodu znači:

"oni koji su došli (prešli) preko rijeke"
"oni koji su došli (prešli) preko planine"

Naziv za feničko pismo je:

alfabet
azbuka
abeceda

Pismo koje su stvorili Feničani bilo je:

slikovno pismo
glasovno pismo

Po obalama Sredozemlja, kako bi lakše trgovali, osnivali su:

kolonije
utvrde
sela

Poslije čije vladavine se raspala židovska država?

Jeroboama
Salomona
Davida

Skupocjena boja kojom su Feničani bojali svoje tkanine bila je:

purpurna
azurno plava
zlatnožuta

Tko ih je vodio u "obećanu zemlju"?

Abraham
Jakov
Mojsije

Tko je izgradio hram bogu Jahvi u Jeruzalemu?

Saul
Salomon
David

Tko je osnivač židovske vjere?

Mojsije
David
Abraham

Tko je ujedinio sva židovska plemena?

David
Danijel
Abraham

Tko je Židove izveo iz egipatskog ropstva?

Tobija
Mojsije
Jakov

To je prostor dviju današnjih država:

Egipta i Iraka
Izraela i Palestine
Sirije i Palestine

U feničke gradove–države ne spada:

Tir
Sidon
Biblos
Ur

U koliko su bogova vjerovali stari Židovi?

u jednog boga
u više bogova

Židovi su došli u Kanaan u:

4. tisućljeću pr. Kr.
2. tisućljeću pr. Kr.
3. tisućljeću pr. Kr.

Židovi su prema predaji u "obećanu zemlju" došli iz:

Mezopotamije
Egipta

Židovi su se vratili iz babilonskog ropstva u vrijeme vladavine:

Kira II
Kijaksara
Davida

Židovska plemena ujedinjena su:

oko 1000. g. prije Krista
oko 500. g. prije Krista
oko 300. g. prije Krista

Židovska prijestolnica u vrijeme Davida, postao je:

Jerihon
Jeruzalem
Betlehem