Povratak na popis lekcija

Bog rata bio je:

Pan
Pluton
Mars

Božica pobjede zvala se:

Viktorija
Temida
Cerera

Društveni život starih Rimljana odvijao se na glavnom gradskom trgu.

točno
netočno

Ime boga sunca, razuma i ljepote je:

Apolon
Jupiter
Bakho

Ime božice mudrosti je:

Titanija
Minerva
Sofija

Ime božice ognjišta i vatre je:

Vesta
Prozerpina
Cerera

Ime Jupiterove žene (zaštitnice braka) je:

Sulpicija
Junona
Dijana

Je li kod Rimljana žena bila ravnopravna s muškarcem?

bila je ravnopravna
nije bila ravnopravna

Kako se zove haljina koju su žene nosile iznad tunike?

draperija
stola

Kako se zvao bog - glasnik bogova?

Merkur
Saturn
Uran

Kojeg Rimljanina spominjemo kao primjer uzornog ponašanja?

Cincinata
Katilinu

Lari i penati nazivi su za:

kućne bogove starih Rimljana
sluge i robove bogatih Rimljana

Navedi ime božice ljubavi i ljepote:

Kalkatera
Venera
Kalista

Navedi ime božice šuma i lova:

Prozerpina
Dijana
Cerera

Navedi narode koji su najviše utjecali na rimsku vjeru i kulturu:

Egipćani i Feničani
Grci i Etruščani
Etruščani i Vikinzi

Navedi naziv za dugu košulju koju su nosili i muškarci i žene:

rubina
tunika
kolanica

Navedi naziv za javne zgrade, pravokutnog oblika, koje su se nalazile uz trg(često kao sudnice):

vile rustike
bazilike
insule

Ogrtač kojeg su Rimljani nosili iznad tunike zvao se:

toga
dolamica

Rimski naziv za trg je:

kvorum
forum
koloseum

Stari Rimljani vjerovali su u:

jednog boga
više bogova

Što je akvedukt?

vodovod
glavna cesta
kanalizacija

hram posvećen jednom bogu
hram posvećen svim bogovima

Što znači pojam pater familias?

glava obitelji
otac obitelji

Temeljna društvena zajednica rimskog društva bila je:

obitelj
kasta
pleme

Tko je bio rimski bog mora?

Pluton
Neptun
Uran

Tko je izgradio prvu javnu cestu u Rimu?

Gaj Julije Cezar
Apije Klaudije
Aventin

U starom je Rimu otac raspolagao životom i smrću članova obitelji.

netočno
točno

Vrhovni bog u rimskoj mitologiji je:

Saturn
Jupiter
Mars