Povratak na popis lekcija

Kako nazivamo izvore iz kojih izvire naše znanje o ljudskoj prošlosti?

povijesni izvori
književni izvori
muzejski izvori

Kako nazivamo znanstvenike koji istražuju i proučavaju materijalne povijesne izvore?

arheolozi
povijesničari

Kako se zove ustanova u kojoj se čuvaju i proučavaju materijalni povijesni izvori?

knjižnica
muzej

Kojoj vrsti povijesnih izvora pripadaju alat, oružje, odjeća i obuća?

materijalnim povijesnim izvorima
pisanim povijesnim izvorima
predajnim povijesnim izvorima

Kojoj vrsti povijesnih izvora pripadaju gramofonske ploče, magnetofonske vrpce?

zvukovnim povijesnim izvorima
slikovnim povijesnim izvorima

Kojoj vrsti povijesnih izvora pripadaju slike, fotografije i crteži?

slikovnim povijesnim izvorima
materijalnim povijesnim izvorima

Kojoj vrsti povijesnih izvora pripadaju zagonetke, poslovice i sve što se prenosi usmenim putem?

usmenoj predaji
enigmatici

Kojoj vrsti povijesnih izvora pripadaju zapisi i natpisi, knjige, časopisi i novine?

pisanim povijesnim izvorima
slikovnim povijesnim izvorima

Mjesto na kojemu se pronađu materijalni povijesni izvori zove se:

grad, selo, dvorac, grob
arheološko nalazište
muzej

Navedi ime prvog povjesničara:

Historicus
Herodot

Navedi naslov njegovog djela:

Priče iz davnina
Povijest (Historia)

Navedi naziv za ustanovu u kojoj se čuvaju i proučavaju pisani povijesni izvori (dokumenti, isprave, povelje)?

katastar
arhiv

5. st. pr. Kr.
15. st. pr. Kr.

U kojoj je državi živio?

Francuskoj
Grčkoj

Znanost koja istražuje, proučava i objašnjava ljudsku prošlost zovemo:

povijest
futurologija
arheologija

Znanosti koja proučava materijalne povijesne izvore zove se:

materijalogija
arheologija

Znanstvenici koji istražuju, proučavaju i objašnjavaju ljudsku prošlost su:

ekolozi
arheolozi
povijesničari