Povratak na popis lekcija

Franačka država nastala je na području koje današnje države?

Britanije
Francuske
Italije

Gdje je nastala Franačka država?

u Africi
u Galiji
na Mediteranu

Huni su pokrenuli seobu naroda i uzdrmali Zapadno rimsko carstvo. Carstvo su srušili:

Germani
Mongoli
Avari

Kada je propalo Zapadno Rimsko Carstvo?

555. g. nove ere
476. g. nove ere
412. g. nove ere

Kojeg vladara drže za posljednjeg rimskog cara?

Romula Augustula
Komoda

Koji je vojskovođa svrgnuo Romula Augustula, posljednjeg cara Zapadnog Rimskog Carstva?

Odoakar
Teodorik
Alarik

Koji su Germani ušli u povijest kao okrutni barbari nakon što su nemilosrdno opljačkali Rim?

Vandali
Hazari
Ostrogoti

Najznačajnija germanska država, koja se uspjela održati dugi niz stoljeća, bila je:

Vandalska država
Franačka država
Vizigotska država

Propašću Zapadnog Rimskog Carstva započinje:

novi vijek
srednji vijek
renesansa

Propašću Zapadnog Rimskog Carstva završava:

stari vijek
novi vijek
srednji vijek