Povratak na popis lekcija

Je li po ovim zakonima bio dozvoljen brak između patricija i plebejaca?

nije bio dozvoljen
bio je dozvoljen

Kako su se zvali predstavnici (zastupnici) plebejaca?

plebejski senatori
pučki tribuni

Koji je sloj rimskog društva bio slobodan, ali nije sudjelovao u vlasti iako je plaćao poreze i išao u vojsku?

plebejci
patriciji
magistrati

Koji su društveni slojevi imali pravo sudjelovanja u vlasti?

patriciji
plebejci
i patriciji i plebejci

Najvažnije pravo koje su imali pučki tribuni je pravo:

veta
ubiranja poreza
neplaćanja poreza

Navedi dva sloja od kojih je bilo sastavljeno rimsko društvo:

patriciji i plebejci
aristokracija i demos

Navedi naziv za prve zapisane zakone u Rimu:

Zakoni 18 ploča
Zakoni 12 ploča
Zakoni 6 ploča

Obrtnici, trgovci i zemljoradnici (običan narod) pripadali su društvenom sloju koji se zvao:

plebejci
patriciji

Rimska republika bila je:

aristokratska republika
demokratska republika

Što znači veto?

sloboda
zabrana
isključenje