Povratak na popis lekcija

"Augustus" znači:

Lijepi
Uzvišeni
Veliki

August je ukinuo republikanske ustanove (Senat, Narodnu skupštinu, konzule):

točno
netočno

Druga dvojica slavnih pisaca tog doba bili su:

Horacije i Ovidije
Tacit i Plinije

Kako se u kulturi (umjetnosti) zove Augustovo doba?

prijelazno doba
mračno doba
zlatno doba

Kako se zove građevina koju je August posvetio miru?

Palača mira
Oltar (žrtvenik) mira

Kako se zove oblik vladavine koji je uspostavio August?

principat
augustat
monarhija

Kako se zvao bogataš koji je pomagao siromašne rimske umjetnike?

Gaj Mecenat (Mecena)
Julius Donatus
Gaj Donator

Na kojim je rijekama uspostavio granice Carstva i učvrstio ih obrambeninim sustavom?

Rajni i Dunavu
Elbi i Dunavu

Navedi naslov najslavnijeg Vergilijevog djela:

Eneida
Metamorfoze

Navedi naziv za vojne postrojbe koje su se brinule o Augustovoj sigurnosti (tjelesna straža):

pretorijanci
limitatori

Predstavnik plebejaca u vrijeme Augustove vladavine zvao se:

pučki tribun
pučki konzul

Što je Panteon?

hram podignut u čast svim bogovima
hram podignut u čast jednom bogu

Takva utvrđena granica zvala se:

limes
tangens
koridor

Tko je bio najznačajniji pisac Augustovog doba?

Dante
Vergilije

Tko je bio prvi rimski car?

August (Oktavijan)
Julijan
Cezar

Tko je imao svu vlast u državi?

Senat
August

Vrhovni zapovjednik rimske vojske bio je:

general
imperator

Vrijeme trajanja Rimskog Carstva (od nastanka do propasti) je:

od 58. g. pr. Kr. do 331. g. poslije Kr.
od 27. g. pr. Kr. do 476. g. poslije Kr.

Zbog čega je August bio omiljen (čak i od protivnika)?

zbog uspostave mira
zbog razvoja trgovine