Povratak na popis lekcija

Car Teodozije odlučio je da jedna vjera postane službena vjera rimskog carstva. Ta vjera je:

rimska vjera
kršćanska vjera

Dioklecijan se odrekao vlasti.

točno
netočno

Druge vjere u vrijeme Teodozija:

zabranjivane su, a njihovi pripadnici su proganjani
slobodno su se širile

Gdje se Dioklecijan rodio?

u Panoniji
u Dalmaciji

Hrvatski (slavenski) naziv Konstantinova grada je:

Carigrad
Novigrad

Kako je Teodozije podijelio Carstvo (između svojih sinova)?

na Istočno i Zapadno
na Sjeverno i Južno

Kako se Dioklecijan odnosio prema kršćanima?

žestoko ih je progonio
bio je blag prema njima

Kako Turci nazivaju Konstantinopolis?

Ankara
Istanbul

Kojem je dijelu Carstva pripao današnji hrvatski prostor?

Zapadnom carstvu
Istočnom carstvu

Koji je grad bio središnji grad Istočnog Rimskog Carstva?

Konstantinopolis
Rim

Koji je grad bio središnji grad Zapadnog Rimskog Carstva?

Pariz
Rim

Konstantin je izgradio novi grad - Konstantinopolis - na prostoru:

nekadašnje grčke kolonije Bizantiona
nekadašnje feničke kolonije Kartage

Konstantin Veliki donio je 313. g. propis o vjerama. Taj je propis poznat kao:

milanski edikt
rimski edikt
bolonjski edikt

Konstantinopolis je postao glavni grad istočnog djela rimskog carstva koji se zove:

Bizantsko carstvo
Carigradsko carstvo

Među ubijenim kršćanima u vrijeme cara Dioklecijana bio je i svetac zaštitnik grada Splita. Njegovo ime je:

sveti Dujam (Duje)
sveti Vlaho

Navedite naziv za oblik vladavine koju je uveo Dioklecijan:

principat
dominat

Naziv za Istočno Rimsko Carstvo je:

Mogulsko carstvo
Bizantsko carstvo

Po tom ediktu sve vjere izjednačene su u pravima.

točno
netočno

Poslije Milanskog edikta kršćani su mogli slobodno propovijedati svoju vjeru.

točno
netočno

Tko je bio Dioklecijan (po porijeklu)?

rimski patricij
sin oslobođenog roba

U kojem je hrvatskom gradu sagradio veličanstvenu palaču?

u Zadru
u Splitu
u Trogiru

U takvom obliku vladavine neograničenu vlast imao je:

car
Senat