Povratak na popis lekcija

Kako se zove veliki trg u Zadru nastao u rimsko doba?

Forum
Donatum
Arena

Kako se zvala prva rimska provincija na hrvatskom prostoru?

Adriatik
Ilirik
Dinarik

Kojem je caru posvećen hram koji je izgrađen u Puli?

Augustu
Aureliju
Tiberiju

Koji je car izgradio palaču u Splitu?

Dioklecijan
Konstantin
Klaudije

Koji je današnji hrvatski grad bio središte jednog dijela rimske Panonije?

Siscia (Sisak)
Cibale (Vinkovci)
Mursa (Osijek)

Koji je grad bio središte rimske provincije Dalamcije (a nekada i Ilirika)?

Salona
Split
Nin

Koji je narod u rimsko doba živio na našem današnjem prostoru?

Hrvati
Iliri
Delmati

Koliko je stanovnika imala rimska Salona?

oko 6 000
oko 60 000

Na koje je dvije provincije bio podijeljen današnji prostor Hrvatske?

Slavoniju i Liku
Dalmaciju i Panoniju
Slavoniju i Dalmaciju

Pod kojim je imenom poznat amfiteatar izgrađen u Puli?

Kolosej
Arena
Forum

U vrijeme rimske vlasti Iliri su prihvatili rimski jezik i kulturu, što znači da su se:

romanizirali
talijanizirali
germanizirali