Povratak na popis lekcija

Kako se zvala najstroža kazna u rimskoj vojsci (mogli su nastradati i oni koji nisu krivi)?

decimacija
ekskluzija

Kako su se zvali stariji isluženi rimski vojnici?

juniori
veterani
seniori

Kakva je bila disciplina u rimskoj vojsci?

veoma stroga (željezna)
veoma blaga (svedopustiva)

Najbolja vojska starog svijeta je:

perzijska
rimska
grčka

Navedi naziv za glavnu postrojbu rimske vojske:

legija
centurija
kohorta

Rimska ratna naprava balista služila je za:

bacanje velikih strijela
bacanje kamenja i greda
razvaljivanje gradskih vrata

Rimski vojnici bili su naoružani:

štitom, kopljem, mačem i strijelama
vatrenim oružjem

Takvo je kažnjavanje pridonosilo disciplini.

točno
netočno

U rimskoj je vojsci trijumf bio naziv za:

najveću nagradu
najveću pobjedu