Povratak na popis lekcija

Kad je prešao Alpe i spustio se u Italiju, Hanibal se sukobio s Rimljanima. U prvim bitkama pobijedili su:

Kartažani
Rimljani

Kako bi osvojili protivničke brodove, Rimljani su koristili:

metalnu (željeznu) kuku
jedro
kompas

Koje su provincije (osim Afrike) u to vrijeme stekli Rimljani?

Makedoniju i Grčku
Germaniju i Britaniju
Hispaniju i Galiju

Koji je Rimljanin i prije rata govorio da Kartagu treba razoriti?

Marko Porcije Katon
Ciceron
Gaj Mucije

Koji je rimski vojskovođa porazio Kartažane u bitci kod Zame?

Scipion Stariji Afrički
Katon Stariji
Scipion Mlađi

Koji je vojskovođa porušio Kartagu?

Kamilo
Scipion Mlađi Afrički
Marko Porcije Katon

Koliko je bilo Punskih ratova?

dva
tri
četiri

Na području nekadašnje Kartage nastala je rimska provincija:

Numidija
Afrika
Tunisija

Najistaknutiji kartaški vojskovođa u Drugom punskom ratu bio je:

Hazdrubal
Hanibal
Katon

Navedi izreku koja označava rimski strah pred Hanibalom:

Hanibal pred vratima
Hanibal dolazi

Prva rimska provincija bila je:

Ilirik
Sicilija
Hispanija

Prvi punski rat vođen je zbog:

Sicilije
Elbe
Grčke

Punski ratovi su ratovi između:

Rimljanja i Grka
Rimljana i Kartažana
Rimljana i Makedonaca

Punski ratovi vođeni su od:

sredine 3. do sredine 2. st. pr. Kr.
kraja 3. st. do kraja 2. st. pr. Kr.
početka 2. st. do kraja 2. st. pr. Kr.

Što je provincija?

rimska pokrajina izvan Italije
pokrajina u Italiji, ali udaljena od Rima

Što su Rimljani morali izgraditi kako bi pobijedili Kartažane?

brodove
ratne sprave
dobre ceste

Svi su Kartažani podržavali Hanibala.

točno
netočno

Tko je pobijedio u Prvom punskom ratu?

Rimljani
Kartažani

U kopnenim bitkama uspješniji su bili:

Rimljani
Kartažani

U pomorskim bitkama uspješniji su bili:

Rimljani
Kartažani

U Punskim ratovima pobijedili su:

Rimljani
Kartažani