Povratak na popis lekcija

Borilište gladijatora zvalo se:

podium
forum
arena

Kako se zove amfitaetar u Rimu kojeg je izgradio car Vespazijan?

Panteon
Arena
Kolosej

Kako se zove Hram podignut u čast svim bogovima?

Panteon
Mauzolej
Koloseum

Kako se zovu lukovi podignuti u slavu važnih ljudi, uglavnom careva?

kolonade
slavoluci
vijadukti

Kako su se zvale okrutne igre na život i smrti koje su održavane zbog zabave?

gladijatorske igre
olimpijske igre

Kako su se zvali borci tih okrutnih ''igara''?

diktatori
gladijatori
terminatori

Kojem je caru podignut kip u kojem je prikazan kako jaše na konju?

Marku Aureliju
Neronu
Klaudiju

Koji je car izgradio najpoznatiji rimski stup s reljefima o carevim pobjedama?

Trajan
Tiberije

Koji je car izgradio najveće terme u Rimu?

Trajan
Karakala
Konstantin

Najbolji graditelji cesta u starom vijeku bili su:

Grci
Rimljani
Egipćani

Navedi naziv za najveći rimski cirkus u kojem su se održavale utrke konjskih zaprega:

Cirkus Maksimus
Hipodrom
Helidrom

Navedi naziv za polukružnu nenatkrivenu građevinu u kojoj se održavaju gladijatorske igre:

amfiteatar
teatar
Cirkus Maksimus

Navedi naziv za pravokutne zgrade (sudnice, a kasnije i crkve) koje su se protezale uzduž Foruma?

terme
palače
bazilike
insule

Što je Forum u Rimu staroga vijeka?

glavni gradski trg
glavni gradski vrt
glavna gradska škola

Što su terme?

klizališta
kupališta (toplice)
borilišta