Povratak na popis lekcija

Iz kojeg su društvenog sloja mogli biti konzuli i senatori?

iz svih slojeva
iz redova patricija
iz redova plebejaca

Kako se zvao svežanj pruća kojeg su liktori nosili kao oznaku vlasti?

prates
fasces

Kako su se zvali pratitelji konzula?

liktori
viktori

Kako zovemo oblik države u kojoj se vlast bira na određeno vrijeme?

republika
anarhija
monarhija

Koliko su vremena konzuli imali vlast (mandat)?

doživotno
godinu dana
četiri godine

Navedi kako se zovu dva najviša državna dužnosnika:

dva kralja
dva konzula
dva ministra

Navedi naziv za tijelo vlasti koje je vodilo državnu politiku, odlučivalo o financijama, ratu, miru i drugim najvažnijim pitanjima:

Narodna skupština
Senat
Narodno vijeće

Republika u kojoj vlast imaju samo bogati građani je:

demokratska republika
aristokratska republika

Rimska država bila je republika u vremenu od:

509. do 27. g. pr. Krista
753. do 509. g. pr. Krista
509. do 210. g. pr. Krista

Tri glavna tijela vlasti u Rimskoj republici su:

kralj, vitezovi i ratno vijeće
dva konzula, Senat i Narodna skupština