Povratak na popis lekcija

Dva velika razdoblja ljudske prošlosti su:

stari i novi vijek
prapovijesno i povijesno doba

Kada je nastalo prvo pismo?

sredinom 4. tisućljeća (oko 3500. pr. Kr.)
10000 g. pr. Kr.

Koji je narod stvorio prvo pismo?

Egipćani
Sumerani

Prvo poznato pismo je:

klinasto pismo
hijeroglifi

Razdoblje koje je počelo propašću Zapadnog Rimskog Carstva, a završilo Kolumbovim otkrićem Amerike, zove se:

srednji vijek
novi vijek

Razdoblje koje je počelo Kolumbovim otkrićem Amerike, a završilo Prvim svjetskim ratom, zove se:

novi vijek
srednji vijek

Razdoblje koje je počelo nastankom pisma, a završilo propašću Zapadnog Rimskog Carstva zove se:

novi vijek
stari vijek

Razdoblje koje je počelo pojavom čovjeka, a završilo nastankom pisma, zove se:

stari vijek
prapovijesno doba

Razdoblje koje je počelo završetkom Prvog svjetskog rata, a traje i danas, zove se:

prapovijesno doba
naše najnovije doba