Povratak na popis lekcija

Gdje je i kada zaustavljen Atila?

451. nedaleko od Pariza
550. kod Carigrada
401. kod Rima

Humima je za mir plaćalo – koje carstvo?

Istočno Rimsko Carstvo
Zapadno Rimsko Carstvo

Huni su u Europi pokrenuli:

veliku seobu naroda
veliki mir među narodima
proizvodnju baruta

Kada su Huni došli u Europu?

u 4. st. pr. Kr.
u 4. st. poslije Kr.
u 1. st. poslije Kr.

Kojoj skupini naroda pripadaju Huni?

mongolima
indijcima
arapima

Koju su veliku državu u Aziji pokušali osvojiti Huni prije nego što su došli u Europu?

Kinu
Japan
Indiju

Nadimak najznačajnijeg vojskovođe Huna bio je:

Bič Božji
Ruka Božja
Štit Božji

Nakon Atile, Huni su u Europi:

sačuvali svoju državu stoljećima
nestali, izgubili se kao narod

Tko je bio najznačajniji vojskovođa Huna?

Džingis-kan
Atila

Tko su Huni?

mirni zemljoradnici
nomadi, ratnici, konjanici

Velika seoba naroda trajala je od:

4. do 7. st. poslije Kr.
7. do 11. st. poslije Kr.
1. do 4. st. poslije Kr.