Povratak na popis lekcija

Dva najpoznatija hrama na atenskoj Akropoli su:

Odeon i Museon
Partenon i Erehtejon

Kako bi i siromašni mogli sudjelovati u vlasti, Periklo je uveo – što?

slobodne dane za sudjelovanje u vlasti
plaću za obavljanje državnih poslova

Kako nazivamo stupove Erehtejona koji su izgrađeni u obliku figura djevojaka?

Karijatide
Sibile
Doranke

Kip bacača diska (diskobol) djelo je:

Apela
Mirona
Fidije

Koje je tijelo vlasti u Periklovo doba bilo najvažnije?

narodno vijeće
narodna skupština

Koje stoljeće zovemo zlatnim atenskim dobom?

5. st. pr. Kr. (Periklovo doba)
6. st. pr. Kr. (Solonovo doba)

Kojem je društvenom sloju (svojim porijeklom) pripadao Periklo?

demosu
aristokratima
kraljevima

Koji se Fidijin kip ubraja u 7 svjetskih graditeljskih čudesa starog vijeka?

kip Atene na atenskoj Akropoli
kip Zeusa u Olimpiji

Koji slojevi atenskog društva nisu sudjelovali u vlasti?

žene, stranci i robovi
aristokracija i demos
robovi i stranci

Kojim je bogovima posvećen hram Erehtejon?

Afroditi, Demetri i Apolonu
Posejdonu, Niki (i drugim bogovima) i junaku Erehteju

Kojoj je božici posvećen Partenon?

Ateni
Artemidi
Niki

Na kojem se dijelu Atene najviše gradilo u Periklovo doba?

na Parnasu
na Akropoli

Periklo je vladao u:

4. st. pr. Kr.
5. st. pr. Kr.
6. st. pr. Kr.

Periklo se družio s umjetnicima i znanstvenicima.

točno
netočno

Periklov prijatelj bio je najbolji i najpoznatiji kipar:

Alkibijad
Fidija
Miron

Poznati kip kopljonoše (dorifora) djelo je:

Polikleta
Eutidema
Mirona

S koliko je godina starosti atenski građanin dobivao politička prava (prava sudjelovanja u vlasti)?

s 18 g. starosti
s 28 g. starosti
s 38 g. starosti

Što je Periklo učinio kako bi svi koji žele mogli gledati kazališne predstave?

uveo je kazališni novac
izgradio je više kazališta

Tko je izradio kip Atene od zlata i bjelokosti, koji se nalazio ispred Partenona?

Poliklet
Fidija
Menesiklo

U Periklovo vrijeme, politička prava (sudjelovanje u vlasti) imao je najmanji broj atenskih građana.

točno
netočno

Voditelj radova na atenskoj Akropoli bio je:

Miron
Fidija
Iktin

Za kakav se oblik vladavine zalagao Periklo?

oligarhiju
demokraciju
monarhiju