Povratak na popis lekcija

Koji je poznati atenski državnik umro od kuge u vrijeme Peloponeskog rata?

Pizistrat
Periklo
Alkibijad

Koji je poznati atenski vojskovođa otišao Spartancima, a kasnije Perzijancima?

Alkibijad
Pizistrat

Navedi nazive saveza (država) između kojih se vodio Peloponeski rat:

između Delskog saveza i Jonskog saveza
između Atenskog saveza i Peloponeskog saveza

Peloponeski rat vođen je između:

Atene i Sparte
Korinta i Tebe
Atene i Makedonije

Peloponeski rat vođen je u:

5. st. pr. Kr.
4. st. pr. Kr.
3. st. pr. Kr.

Tko su demagozi?

državnici koji su trebali voditi brigu o narodu Atene
umjetnici koji su stradali u Ateni
vojnici koji su branili Atenu

U Peloponeskom ratu pobijedili su:

Atenjani
Spartanci

Zbog čega se vodio Peloponeski rat?

zbog prevlasti nad Grčkom
zbog prevlasti nad Ciprom