Povratak na popis lekcija

Gdje je nalazište Veternica?

na Medvednici (iznad Zagreba)
na Samoborskom gorju kod Samobora
na Ivančici kod Varaždina

Kada je (otprilike) živio Krapinski čovjek?

prije milijun godina
oko 30 000. g. pr. Kr.
oko 130 000. g. pr. Kr.

Kod kojeg grada se nalazi Hušnjakovo brdo?

Krapine
Kutine

Kojoj je vrsti (tipu) ljudi pripadao čovjek iz Hušnjakovog brda?

neandertalcima
kromanjoncima
homo sapiensima

Kojoj vrsti (tipu) ljudi pripadaju nalazi iz Vindije?

kromanjoncima
neandertalcima
pigmejcima

Na kojem se otoku nalaze Markova i Grapčeva spilja?

Visu
Hvaru
Korčuli

Najstarije prapovijesno nalazište na hrvatskom tlu je:

Šandalja (I i II.)
Hušnjakovo brdo
Vindija
Veternica

Nalazište Vindija je kod grada:

Rijeke
Varaždina
Bjelovara

Tko je istražio nalazište Hušnjakovo brdo?

Josip Ruđer Bošković
Dragutin Gorjanović Kramberger
Dragutin Domjanić

U blizini kojeg grada se nalaze špilje Šandalja I i Šandalja II?

Zadra
Pule

U blizini kojeg grada se nalazi Danilo po kojem je cijela jedna kultura mlađeg kamenog doba dobila ime?

Zadra
Šibenika
Splita