Povratak na popis lekcija

Akadsko se carstvo protezalo od - do?

od Tihog do Atlantskog oceana
od Perzijskog zaljeva do Sredozemnog mora

Akađani su stvorili državu koja se razlikovala od sumerskih država. To je:

mala grad - država
veliko carstvo
veliki grad - država

Između kojih rijeka je nastala Mezopotamija?

Eufrata i Tigrisa
Jordana i Nila

Jedan od akadskih vladara proglasio se bogom. Bio je to:

Naram-Sin
Hamurabi

Kada su Mezopotamijom zavladali Akađani?

oko 2350. g. prije Krista
oko 3000. g. prije Krista
oko 1000. g. prije Krista

Kako nazivamo sumersko pismo?

klinasto pismo
čunjasto pismo

Kako se zove znanost koja proučava nebeska tijela i pojave na temelju kojih se može izraditi kalendar?

astronomija
astrologija

Kako se zvao južni dio Mezopotamije?

Sumer
Hamer
Akad

Kako zovemo književno djelo (junački spjev) koje opisuje dogodovštine nekog junaka?

ep
roman
epopeja

Kako zovemo sumerske građevine koje su sagrađene u obliku stepenastih piramida?

zigurati
pagode

Kojem tipu pisma pripada sumersko pismo?

slikovnom pismu
glasovnom pismu

Koji je narod prvi u povijesti upotrebljavao pismo?

Etruščani
Sumerani
Asirci

Koji su slojevi društva vladarima pomagali vladati?

svećenstvo, vojska i činovnici
trgovci i obrtnici
astrolozi

Kojim su se znanostima bavili Sumerani:

kemijom, fizikom, biologijom
astronomijom, astrologijom, matematikom i medicinom

Mezopotamija je nastala na području današnje države:

Iraka
Irana
Afganistana

Na čemu su (na kakvom materijalu) pisali stari Sumerani?

na papirusu
na glinenim pločicama
na kamenim pločama

Najvažnija grana gospodarstva, od koje su uglavnom živjeli, bila je:

zemljoradnja
turizam
ribolov

Navedi naslov najvažnijeg književnog djela starih Sumerana:

Gilgameš
Vede
Romajana

Od kojeg su materijala Sumerani gradili svoje građevine (građevni materijal)?

od kamena
od opeke
od pijeska

Po čemu su Akađani dobili naziv?

po gradu Akadu
po rijeci Akad

Postoji li i danas narod Sumerana?

Postoji.
Ne, nestali su.

Prvi poznati narod u povijesti su:

Sumerani
Egipćani
Etruščani

Prvi vladar Akada bio je:

Nabukadnezar
Sargon

Što u prijevodu znači riječ Mezopotamija?

Međurječje
Plodna dolina

Što u prijevodu znači riječ zigurat?

brdo snijega
brijeg bogova
pješčani brijeg

Stručni pojam kojim se označava vjera u više bogova (mnogoboštvo) je:

politeizam
monoteizam
ateizam

Sumerani su vjerovali u:

jednog boga
više bogova

Tko NIJE odgonetnuo (pročitao) klinasto pismo?

Grotefend
Rawlinson
Champolion

U kojem su vremenu (tisućljeću) Sumerani bili vodeći narod Mezopotamije?

4. i 3. tisućljeću pr. Kr.
2. tisućljeću pr. Kr.
1. tisućljeću pr. Kr.

Ur, Uruk, Kiš i Lagaš bili su:

najpoznatiji sumerski vladari
sumerski gradovi (gradovi-države)