Povratak na popis lekcija

Iliri koji su živjeli na prostoru od Raše do Krke nazivaju se:

Liburni
Japodi
Delmati
Histri

Iliri koji su živjeli u Dalmaciji i dijelu Bosne i Hercegovine nazivaju se:

Delmati
Liburni
Japodi
Histri

Iliri koji su živjeli u Istri nazivaju se:

Histri
Delmati
Japodi
Liburni

Iliri koji su živjeli u Lici i Gorskom kotaru nazivaju se:

Japodi
Delmati
Liburni
Histri

Kako se nazivaju ilirske utvrde?

Tvrđave
Gradine

Keltsko pleme koje je naselilo prostor Hrvatskoga zagorja zvalo se:

Skordisci
Taurisci

Koje je najpoznatije nalazište iz bakrenog doba na tlu Hrvatske?

Vučedol (kod Vukovara)
Nezakcij u Istri
Japodi u Lici

Koji je narod živio na današnjem hrvatskom prostoru početkom željeznog doba?

Iberi
Iliri
Panonci

Kultura koja se razvila na hrvatskom tlu u vrijeme brončanog doba poznata je kao:

kultura žarnih polja
kultura brončanih polja
kultura željeznih polja

Na sjeveru Hrvatske u ovom dobu žive:

Slavonci
Panonci

Najpoznatiji nalaz vučedolske kulture je:

čovječja ribica
Vučedolska golubica
Vučedolska žara

Navedi naziv za ilirske grobove:

Tumuli
Kameni humci

U 4. st. pr. Kr. sjevernim dijelom Hrvatske prolaze:

Grci
Kelti
Franci