Povratak na popis lekcija

Kada je počelo, a kada završilo staro kameno doba?

počelo je 100 000 g. pr. Kr., a završilo 2 000. g. pr. Kr.
počelo je oko 200 000 g. pr. Kr., a završilo oko 10 000 g. pr. Kr.

Kako se naziva razdoblje ljudske prošlosti koje je počelo pojavom čovjeka, a završilo nastankom pisma?

prapovijesno doba
povijesno doba

Kako zovemo ljude koji se sele (ne žive na istom mjestu)?

nomadi
stočari

Koji je glavni materijal od kojeg je čovjek izrađivao alat i oružje tijekom starijeg kamenog doba?

kamen
metal

Kojim su se zanimanjima bavili prvi ljudi u starijem kamenom dobu?

lovom (ribolovom) i sakupljanjem biljaka
ratarstvom i stočarstvom

Na koja dva manja razdoblja dijelimo kameno doba?

rano i kasno kameno doba
starije (srednje) i mlađe kameno doba

Na koja tri razdoblja dijelimo metalno doba?

zlatno, srebreno i mjedeno doba
bakreno, brončano i željezno doba

Najpoznatije spilje čiji su zidovi oslikani su:

Altamira i Lascaux
Krapina i Vedrenica

Najvažnije otkriće starijeg kamenog doba je:

vatra
lončarsko kolo

Nastambe u kojima su stanovali ljudi u starijem kamenom dobu bile su:

sojenice i zemunice
spilje (pećine)

Navedi stručni (internacionalni) naziv za starije kameno doba?

paleolitik
mezolitik

Obzirom na to od čega su ljudi izrađivali alat i oružje, prapovijest dijelimo na dva velika razdoblja:

kameno doba i metalno doba
željezno doba i brončano doba