Povratak na popis lekcija

Car Justinijan vladao je u:

4. st. poslije Krista
6. st. poslije Krista

Glavni grad Bizantskog Carstva bio je:

Atena
Konstantinopolis
Ankara

Istočno Rimsko Carstvo dobilo je naziv:

Bizantsko Carstvo
Maloazijsko Carstvo
Konstantinovo Carstvo

Justinijan je uspio obnoviti cjelokupno Rimsko Carstvo.

točno
netočno

Koji je car pokušao, i djelomično uspio, obnoviti vlast na cijelom prostoru nekadašnjeg Rimskog Carstva?

Konstantin
Justinijan

Najljepša građevina koja je nastala u vrijeme Justinijanove vladavine je:

crkva svete Sofije
crkva svetog Petra

Rimsko Carstvo podijeljeno je na dva dijela:

288. g. poslije Krista
395. g. poslije Krista
495. g. poslije Krista

U kojem se gradu nalazi ta crkva?

u Rimu
u Konstantinopolisu
u Milanu