Povratak na popis lekcija

Čija je izreka "Znam da ništa ne znam"?

Platonova
Sokratova
Aristotelova

Kako zovemo dramska djela s tužnim (nesretnim) završetkom?

tragedije
drame

Kako zovemo dramsko djelo šaljivog, veselog (humornog) karaktera?

komedija
elegija

Koji je filozof bio odgojitelj (učitelj) Aleksandra Velikog?

Aristotel
Platon
Alkibijad

Koji je filozof mislio da ljudi rade zlo jer ne znaju što je dobro?

Sokrat
Platon
Aristotel

Koji je filozof osnovao licej - filozofsku školu?

Licinije
Aristotel
Tales

Koji je filozof osnovao akademiju – filozofsku školu?

Akadem
Platon
Sokrat

Koji je filozof tvrdio da je broj najvažniji (bit svega)?

Pitagora
Eratosten
Arhimed

Navedi ime prvog poznatog povjesničara («oca povijesti»)?

Hiparh
Herodot
Homer

Riječ filozofija, prevedena na hrvatski jezik, označava:

ljubav prema bližnjemu
ljubav prema mudrosti, mudroslovlje
otkrivanje, istraživanje

Tko je bio najpoznatiji pisac komedija?

Protospan
Aristofan
Aristotel

Tko je bio prvi poznati filozof?

Alkibijad
Tales iz Mileta
Sokrat

Tko je »otac medicine»?

Galen
Hipokrat
Asklepije

Zemlja koju nazivamo kolijevkom europske kulture je:

Francuska
Grčka
Italija