Povratak na popis lekcija

Cezar je ubijen godine:

34. g. pr. Kr.
40. g. pr. Kr.
44. g. pr. Kr.

Cezar se proglasio kraljem Rima.

točno
netočno

Drugi trijumvirat nastao je:

43. g. pr. Kr.
34. g. pr. Kr.
30. g. pr. Kr.

Gdje je Cezar ubijen?

u Senatu
u Narodnoj skupštini
u kazalištu

Glavni sukob u trijumviratu vodio se između:

Antonija i Oktavijana
Lepida i Oktavijana

Između koga se vodio Drugi građanski rat?

Cezara i Pompeja
Cicerona i Katiline
Cezara i Kleopatre

Kada je nastao prvi trijumvirat?

60. g. pr. Kr.
80. g. pr. Kr.
50. g. pr. Kr.

Kako je završio sukob između trijumvira i Cezarovih ubojica (pristalica republike)?

pobjedom Cezarovih ubojica
pobjedom trijumvira
pomirbom i uspostavom mira

Kako se Cezar ponašao prema poraženim protivnicima?

veoma blago (tolerantno)
veoma strogo

Kakvu je vlast Senat dao trijumvirima Drugog trijumvirata?

nije im dao vlast nad vojskom
dao im je svu vlast na 5 godina (da urede državu i uspostave mir)
dao im je vlast samo da uspostave mir

Kleopatra, posljednja vladarica slavnog Egipta, koji se ujedinio oko 3100. g. pr. Kr., tragično je završila 30. g. pr. Kr.:

ubila se
ubio ju je Oktavijan
protjerana je iz Egipta

Koja je današnja država nastala na prostoru nekadašnje Galije?

Francuska
Njemačka
Švicarska

Koju je Cezar uzrečicu izrekao prelazeći rijeku Rubikon?

''Nakon Rubikona zavladat će mir.''
''Kocka je bačena.''
''Veni, vidi, vici.''

Legenda kaže da su posljednje Cezarove riječi bile:

''Rim je vječan!''
''Zar i ti sine Brute?''
''Kocka je bačena.''

Na čijoj je strani bio Senat?

Pompeja
Cezara

Nakon Kleopatrine smrti Egipat je postao:

rimska provincija
rimska kolonija
republika

Navedi trijumvire članove Drugog trijumvirata?

Pompej, Scipion i Ciceron
Antonije, Oktavijan i Lepid
Antonije, Kleopatra i Pompej

Navedi trojicu trijumvira:

Katon, Vergilije i Eneja
Pompej, Cezar i Kras
Antonije, Pompej i Kleopatra

Odlučujuća bitka između Marka Antonija i Oktavijana odigrala se kod Akcija:

60. g. pr. Kr.
31. g. pr. Kr.
30. g. pr. Kr.

Progoneći Pompeja, Cezar je došao u Egipat i pomogao da vlast u Egiptu preuzme:

Berenika
Kleopatra
Ptolomej

Senat je pozvao Cezara u Rim da preda vlast. Je li Cezar poslušao tu zapovijed?

poslušao je
nije poslušao

Senat je priznao trijumvire dugog trijumvirata.

točno
netočno

Što je trijumvirat?

vladavina cara Trijuma
vladavina trojice
pokrajina u Egiptu

Tko je osvojio Galiju?

Cezar
Pompej
Kras

Tko je pobijedio u Drugom građanskom ratu?

Pompej
Cezar

Tko se prvi povukao iz Drugog trijumvirata ?

Antonije
Lepid
Oktavijan

Tko su trijumviri?

članovi trijumvirata
članovi Senata
stanovnici jedne pokrajine

U bitci kod Akcija pobijedio je:

Antonije
Oktavijan

Veliku pomoć imao je Marko Antonije i to od:

Kleopatre
Hatora
Galije