Povratak na popis lekcija

121. godine prije Krista Gaj Grakho:

proglašen je za senatora
ubio se kako ne bi pao neprijateljima u ruke

Agrarna reforma (u vezi s braćom Grakho) je:

podjela zemlje seljacima
podjela zemlje bogatašima
podjela zemlje vojnicima

Čiju je moć Tiberije Grakho želio ograničiti?

Narodne skupštine
Senata
Konzula

Gaj Grakho osnivao je kolonije za:

siromašne
bogate
robove

Gaj Grakho uspješno je proveo svoje reforme.

točno
netočno

Gaj Grakho, kako bi zaposlio siromašne slojeve društva, organizirao je:

građevinske radove
gladijatorske igre
podjelu zemlje

Građanski rat je rat u kojem ratuju:

građani jedne zemlje
građani susjednih zemalja

Između kojih se stranaka vodio prvi građanski rat u Rimu?

populara i optimata
demokrata i liberala

Kako bi umirila najsiromašnije slojeve, vlast je priređivala:

sajmove
gladijatorske igre
javne radove

Kako se zovu popisi sa imenima političkih protivnika koje je trebalo kazniti (uglavnom ubiti) i opljačkati?

proskripcije
prosudbe
pamfleti

Kako su se zvali rimski namjesnici koji su upravljali provincijama?

konzuli
prokonzuli

Koja je stranka pobijedila u prvom građanskom ratu?

populari
optimati

Koja se se stranka zalagala za veću moć Senata?

optimati
populari

Koja se stranka zalagala za veću ulogu Narodne skupštine, a za smanjenje moći Senata?

optimati
populari

Kojem sloju društva želi dati zemlju Tiberije Grakho?

siromašnim (seljacima)
bogatim veleposjednicima
robovima

Koji je sloj društva počeo propadati nakon osvajačkih ratova i pojave velikog broja robova?

seljaci
aristokracija

Koji je sloj postao glavna radna snaga u rimskoj državi nakon osvajačkih ratova?

seljaci
robovi
vojnici

Koji se sloj društva usprotivio reformama Tiberija Grakha?

siromašni
bogati (nobili)

Navedi pojam koji označava Rimljanina koji bi dobio svu vlast u državi na određeno vrijeme?

diktator
cenzor
cezar

Naziv za najbogatije Rimljane je:

proleteri
nobili
plemići

Naziv za najsiromašniji sloj Rimljana je:

patriciji
proleteri
pučani

Tko je bio vođa optimata?

Optimus Sekundus
Lucije Kornelije Sula
Gaj Grahko

Tko je pokrenuo zavjeru (urotu) protiv Rimske Republike?

Katilina
Mecena
Sula

Tko je razotkrio Katilininu zavjeru?

Marko Tulije Ciceron
Gaj Julije Cezar
Lucije Kornelije Sula

Tko je vodio najpoznatiji ustanak robova u starom Rimu?

Ajant
Spartak
Katilina

Vođa populara bio je:

Azion Polonije
Gaj Marije
Marije Sula