Povratak na popis lekcija

Bog kojeg je ovaj faraon štovao zvao se:

Horus
Ra
Aton

Egipat je kao država bio:

monarhija
republika

Egipatsko pismo zovemo:

hijeroglifi
klinasto pismo

Egipćani su vjerovali:

u jednog boga
u više bogova

Gdje je nastao Donji Egipat?

oko delte Nila
na izvoru Nila

Hijeroglife je odgonetnuo:

Howard Carter
J. F. Champollion

Hijeroglifi su:

glasovno pismo
slikovno pismo

Ispred Kefrenove piramide je ogromna čuvarica piramida. Zove se:

sfinga
hidra
sirena

Kada je (otprilike) nastao ujedinjeni Egipat?

oko 3100. g. pr. Kr.
oko 2200. g. pr. Kr.
oko 1000. g. pr. Kr.

Kada je nastalo egipatsko pismo?

krajem 4. tisućljeća prije Krista
krajem 3. tisućljeća prije Krista
krajem 2. tisućljeća prije Krista

Kako bi mogli nadzirati vode Nila Egipćani su morali izgraditi sustav za:

umjetno navodnjavanje zemlje
očuvanje kišnice
plovidbu

Kako se zove posmrtni kovčeg u koji su polagani faraoni?

sarkofag
kovčeg zavjeta
mumija

Kako se zove postupak kojim se tijelo umrlih čuvalo od propadanja?

drenaža
balzamiranje

Koja godina označava kraj povijesti starog Egipta?

50. g. pr. Kr.
30. g. pr. Kr.
10. g. pr. Kr.

Koji je faraon nakratko uveo vjerovanje u jednog boga?

Amenofis IV
Keops
Kefren

Koji je povjesničar rekao da je Egipat dar Nila?

Herodot
Tacit

Koji su slojevi društva pomagali faraonu da očuva vlast?

svećenici, vojnici i činovnici
znanstvenici, umjetnici i obrtnici
trgovci i robovi

Koliko je metara (otprilike) bila visoka Keopsova piramida?

211 m
147 m
90 m

Mumija koju je pronašao pripadala je:

Amenofisu II
Tutankamonu
Keopsu

Na vrhu egipatske društvene ljestvice su:

faraoni
vojskovođe
svećenici

Najniži sloj egipatskog društva bili su:

robovi
seljaci
vojnici

Najpoznatije i najveće egipatske građevine su:

palače
piramide
nasipi uz Nil

Najpoznatiji egipatski gradovi toga doba bili su:

Jerihon i Jeruzalem
Memfis i Teba
Kormak i Kairo

Najvažnija gospodarska grana bila je:

metalurgija
poljodjelstvo
stočarstvo

Najveća piramida je:

Keopsova
Ramzesova
Mikerinova

Od čega je izrađivan papirus?

od trske
od vune
od drveta

Piramide su građene od:

kamena
cigle
gline

Posljednja egipatska vladarica bila je:

Berenika
Kleopatra
Nefertiti

Prvu očuvanu mumiju jednog faraona pronašao je:

Howard Carter
lord Cornvals
Champollion

Sfinga, čuvarica piramida, ima:

tijelo lava i glavu čovjeka
tijelo čovjeka i glava konja
tijelo lava i glavu psa

Što je mumija?

tijelo položeno u grob
balzamirano (očuvano) tijelo

Što je Nil donosio u svojoj vodi, a što je bilo veoma važno za plodnost zemlje?

šljunak i pijesak
plodni mulj
vodu

Što su piramide?

grobnice faraona
utvrde
hramovi

Tko je ujedinio oba Egipta u jedinstvenu državu?

Ramzes II.
Menes
Tutankamon

Tko su faraoni?

vladari
učitelji
svećenici

U kojem je tisućljeću nastala visoko razvijena egiptska kultura?

u drugom tisućljeću pr. Kr.
u četvrtom tisućljeću pr. Kr.
u petom tisućljeću pr. Kr.

Žena tog faraona bila je čuvena po svojoj ljepoti. Zvala se:

Izida
Nefertiti