Povratak na popis lekcija

Egejske su civilizacije prenosile kulturu istočnih naroda u Europu.

točno
netočno

Gdje se nalazila Troja?

na obali sjeverne Afrike
na obali Male Azije

Kada (u kojem tisućljeću) su se Grci doselili u Grčku?

tijekom 2. tisućljeća pr. Kr.
tijekom 1. tisućljeća pr. Kr.
tijekom 3. tisućljeća pr. Kr.

Kada su (u kojem tisućljeću) nastale i razvijale se egejske civilizacije?

u 1. i 2. tisućljeću prije Krista
u 2. i 3. tisućljeću prije Krista

Kako su se zvali Grci koji su posljednji došli u Grčku?

Korani
Dorani
Jonjani

Kako zovemo civilizacije koje su nastale na prostorima koje su naselili Grci?

Egejske civilizacije
Jadranske civilizacije
Jonske civilizacije

Koja od navedenih ne spada u glavne egejske civilizacije:

cikladska
trojanska
mikenska
heladska
baktrijska

Kojoj skupini naroda pripadaju Grci?

Semitima
Indoeuropljanima

Navedi dva najpoznatija grčka polisa:

Dodona i Delfi
Atena i Sparta

Navedi zajednički naziv za sve Grke:

Heleni
Ahejci

Prvi Grci koji su došli u Grčku, bili su:

Ahejci
Manihejci
Pelezgi

Što je polis?

Grad (gradska) država u staroj Grčkoj
obrambeni zid

Što si Cikladi?

planinski masiv u Grčkoj
skupina otoka u Egejskom moru

Tko su Pelazgi?

mitološka bića
starosjedioci koji su živjeli prije Grka u Grčkoj